Opphever skoleflytting på grunn av koronakrisen

Flyttingen av Romset- og Kavåsen-elever fra Holmstad til Myre bør skrinlegges.

Innbyggerne i Kavåsen og Romset har protestert heftig mot at elevene skal flyttes fra Holmstad til Myre. Rådmannen foreslår at elevene skal få være i fred der de er.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det mener rådmannen i Øksnes. Årsaken: Koronoa-krisen.

-Sett i lys av dagens krisesituasjon, og i den forbindelse ivaretakelse av barns beste, anbefaler administrasjonen å stoppe prosessen med å flytte elever fra romsetområdet til Myre skole. Det vil være en god løsning å fortsatt kjøpe skoleplass fra Sortland kommune. Da vil noen av våre elever få gå videre i vante omgivelser på Holmstad skole, mens ungdomsskole-elvene får flytte med sin klasse til Sortland ungdomsskole, skrives det i innstillingen til kommunestyret.

Rådmannen skriver at administrasjonen ikke har ressurser til å få saken forsvarlig utredet, og anser det som uforsvarlig å gå videre med flytting av elever uten nødvendig kvalitet i saksbehandlingen.

-I perspektiv av det vi i skrivende stund vet om krisens omfang og lengde, vil ikke kommunen kunne klare å gjennomføre en forsvarlig overflyttingsprosess av elever. I en urolig tid er det viktig at vi kan skape ro der det er mulig, skrives det i saksfremlegget.

Saken skal behandles 2. april.

Konsekvensene av dette vedtaket er ikke klare. De skal først legges fram i forbindelse med budsjettreguleringen 2. april.

For øvrig skal kommunestyret ta stilling til andre korona-forslag. Dette gjelder blant annet en politisk sanksjonering av «korona-forskriften» for Vesterålen, som gjør at folk som har oppholdt seg sør for Dovre, må i karantene.

I en annen sak foreslås det å overføre nær en halv million kroner fra «Bøks»-fondet til Bedriftsutviklingsfondet. Det er også foreslått å overføre en million kroner fra havbruksfondet til formannskapets post. Pengene skal brukes til å styrke lokalt næringsliv i forbindelse med kornoa-krisen.