– Fortsatt ingen koronasmittede i Øksnes

Smittevernlegen i Øksnes sier det er en gledens dag og konstaterer at det fortsatt ikke er koronasmittede i kommunen.

Ellen Birgitte Pedersen synes folk har vært dyktige på å følge myndighetenes anbefalinger, og per nå er det ingen koronasmittede i Øksnes.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Under dagens digitale møte i kommunestyret redegjorde smittevernlege og kommunelege Ellen B. Pedersen om ståa med tanke på koronasmittede i Øksnes.

– De som jobber i helsevesenet gjør en formidabel jobb og vi har oppegående og dyktige fagfolk i en rekke enheter i kommunen. Det er på sin plass å gi ros til alle våre dyktige medarbeidere. De som har vært på reise og ankommet Øksnes, har vært i karantene, noe som har fungert godt, uttalte hun i dagens møte.

Når det kommer til påsketiden vi nærmer oss, opplyste Pedersen at man i Øksnes ikke står i en situasjon der man kan miste fagfolk, selv med en redusert bemanning.

– Jeg vil bare oppfordre folk til å komme seg ut i påska, samtidig som man overholder de begrensningene som er satt.

Fungerende hjemmeskole

Enhetsleder skole og barnehager i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy, redegjorde videre for situasjonen for skolene som alle gjennomfører hjemmeskole.

– Det er gjort en fantastisk jobb fra både lærere og elever. Mitt inntrykk er at det stort sett går så godt som det bare kan for tiden med de begrensninger vi alle opplever, var hans inntrykk for skolesektoren i disse koronatider.

Meløy roste videre Øksnes kommunes ansatte som samarbeider godt på tvers av sektorer.

– Vi er oppfordret til å bemanne barnehager i påsken for de som har samfunnskritiske roller. Hvordan vi konkret vil forholde oss her, må vi komme tilbake til, presiserte han samtidig.

Skolesjefen opplyste videre at det på kort tid kan bli aktuelt å overflytte personell fra skolesektoren til helsesektoren, da ut ifra et akutt behov for økt bemanning.

Smittevernutstyr

Enhetsleder helse og omsorg, Elin Wilsgård, opplyste om at status for nødvendig smittevernutstyr i Øksnes, så har kommunen mottatt en god del utstyr fra blant annet næringslivet.

– Vi ser at selv om det nå sendes ut smittevernutstyr, så er 70 prosent øremerket sykehusene, og 20 prosent til kommunene. Vi har også opprettet åtte nye sykehussenger som er tiltenkt koronasmittede, om dette blir nødvendig. Vi er forberedt på at vi kan få en situasjon der dette blir nødvendig, redegjorde Wilsgård i dagens kommunestyremøte.

Øksnes kommune har videre en beredskapstropp på flere titalls personer som står klare til dyst om det blir nødvendig.

Digitale kvantesprang

Avslutningsvis uttalte administrasjonssjef Elise Gustavsen at Øksnes kommune de siste par ukene har tatt digitale kvantesprang.

– Det viser blant annet gjennomføringen av dagens digitale møte i kommunestyret, i tillegg til alle de skoleelevene og andre som har hjemmekontor, var Gustavsens oppfatning.