Blir beredskapsskole i påsken

Øksnes kommune oppretter ekstra beredskap i skoler og barnehager i påsken.

Myre 1-10 skole. 

Øksnes

Ordningen kommer på plass på oppfordring fra sentrale myndigheter om å tilrettelegge for tilsyns-/omsorgstilbud i påsken for barna til ansatte med samfunnskritiske funksjoner og for de aller mest sårbare barna.

I hvert enkelttilfelle må det tas kontakt med skole/barnehager for å gjøre konkrete avtaler.

– Vi vil i behandlingen av hver enkelt sak videreføre de nasjonale forskriftene, og forvalte dem i henhold til den praksis vi har hatt de siste uker. Myre skole er for påsken definert som beredskapsskole for hele kommunen og kan kontaktes på 954 580 245, redegjør Øksnes kommune på sin hjemmeside.

Alt etter antall tilmeldte vil Tangsprellen eller Trollskogen Barnehage være beredskapsbarnehage fra og med Skjærtorsdag og ut påskehelgen. Dialog om plass tas med styrer i den barnehagen barnet hører til.

– Vi ber om at alle henvendelser om beredskapsplass gjennomføres i løpet av mandag 06. april, oppfordrer kommunen.