Øksnes er nå koronafri

Kommunelegen informerer om at de to smittetilfellene som har vært i Øksnes, i dag, tirsdag, er friskmeldte og ikke lengre smittebærere.
Øksnes

Kommunelege- og smittevernlege Ellen B. Pedersen i Øksnes informerte i dag kommunestyret om ståa for koronapandemien. Hun kunne da opplyse at det i dag ikke er noen registrerte smittede. De to tilfellene som VOL har rapportert om tidligere er ikke lenger i faresonen.

– Det var to isolerte tilfeller der begge var importerte tilfeller fra utlandet og et rødt land. De to smittede var helt sykdomsfrie ved ankomst, men i og med at de kom fra røde land ble de umiddelbart satt i karantene og testet. Overraskelsen var stor for begge da deres tester var positive, opplyste Pedersen.

Begge tilfellene ble selvsagt umiddelbart satt i isolasjon og smittesporing iverksatt. Etter endt isolasjonstid har nå den ene smittede forlatt Øksnes, mens den andre muligens forlot kommunen i dag, påpekte kommunelegen.

– Vi har hele tiden hatt et godt og nært samarbeid med næringslivet og dugnadsånden råder, påpekte hun.

Etter de to smittetilfellene ble også kommunens sykehjem stengt ned for besøk for å begrense smitten ytterligere.

– Det er i institusjonene vi har de mest sårbare, og derfor stengte vi for besøk. Det håper jeg lokalsamfunnet har forståelse for. Smittevern kommer i første rekke.

Administrasjonssjef Jarle Ragnar Meløy supplerte og sa at kriseledelsen i Øksnes har fungert godt under koronapandemien og de to konkrete smittetilfellene kommunen har hatt.

– Vi skal ha nye engasjementer og møter med næringslivet og setter inn ressurser på dette, fastslo han.

Utfordrende vintersesong

Det ble samtidig stilt spørsmålstegn til hvor godt rustet kommunens helseapparat er med tanke på kommende vintersesong. Hvert år tar Øksnes kommune imot flere hundre arbeidere til fiskeindustrien og en rekke fiskere kommer fra hele Norge for å delta i skreifisket.

– Vi fikk en prøvestein med de to utbruddene vi nylig hadde og fått endel erfaringer vi tar med oss videre. Men man er aldri trygg under en pandemi og vi ser blant annet at vi får flere yngre smittede enn tidligere antatt. Å si at vi er helt klar og trygg tør jeg i dag ikke å si, men vi har god tro på at vi skal makte å ruste oss godt nok. Om vi blir defensive havner vi bakpå, vi har god kompetanse og gode ressurser. Men at store deler av helsevesenet kan komme til å prioritere koronaen til vinteren må vi nesten belage oss på, opplyste kommunelegen.