Slik vil Øksnes begrense smittespredning

For å begrense smittespredningen innfører Øksnes kommune både nasjonale og lokale tiltak.
Øksnes

Her er Øksnes kommunes lokale presiseringer:

· Ungdomstrinnet ved Myre skole er over på rød beredskap. Mandag, er elevene permittert, mens lærerne har lagt til rette for videre drift innenfor rød organisering. Fremover blir det en kombinasjon av ordinær undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning på 8. -10. trinn. Skolen informerer fortløpende til elever og foresatte.

· VO gjennomfører ordinær undervisning under rød beredskap. Her spiller elevtallet og tilgang på plass på lag med oss.

· Kulturskolen legger opp til digital undervisning, og vurderer situasjonen fortløpende i forhold til videre muligheter.

· Ungdomsklubben stenger ned driften kommende 2 uker.

· Øksneshallen, gymsaler og svømmehallen stenger for ettermiddagsaktiviteter; undervisning i disse lokaliteter gjennomføres som vanlig i henhold til gjeldende smittevernsrutiner.

· Rådhuset, kommunale tjenester og mottak av publikum er ikke absolutt stengt. Det er likevel en klar oppfordring om at publikum henvender seg til Øksnes kommune og saksbehandlere via telefon, mail eller videomøter. Det er ikke anledning til å besøke ansatte på deres kontor. Hvis det er nødvendig med et fysisk møte, må det gjøres på egnet møterom/egnet sted etter smittevernprotokoll for renhold og avstand

· Øksnes kommunes ansatte begrenser reising ut av kommunen og interne kontaktpunkter til et minimum