Stenger parkering på Frøskelandsfjellet ut året, med ett unntak

Parkeringsplassen ved fv. 821 Frøskelandsfjellet i Øksnes, blir stengt fra 15. mars og ut året, men er åpen i påsken.

  Foto: Statens vegvesen.

Øksnes


Parkeringsplassen er et kjent utgangspunkt for turer både vinter og sommer. Fra mandag 15. mars blir denne midlertidig stengt.