Sortland Høyre har bestemt seg:

– Bruk Havbruksfonds-pengene på nytt dekke i Blåbyhallen

Sortland Høyre vil i neste budsjettregulering fremme et forslag om å bruke en del av de 17,6 millioner kronene Sortland kommune har fått fra Havbruksfondet på nytt dekke i Blåbyhallen.

Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre flankert av Roar Wessel Olsen (t.v) og Beate Bø Nilsen (t.h).  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

– Dekket i Blåbyhallen er gammelt og slitt. Det forårsaker skader og overmodent for utskifting. Derfor vil vi innen neste budsjettregulering fremme et forslag om å bruke pengene kommunen har fått fra Havbruksfondet til å legge nytt dekke i hallen, sier ordførerkandidat for Sortland Høyre, Marthe Hov Jacobsen.

Flankert av partifellene Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen er hun klar på at dette er på høy tid.

– Jeg har hørt at barn får slitasjeskader av å trener her, så det bør ikke være tvil om at det er på tide å gjøre noe med dette.


Fakta: Salg av laksetillatelser

• Tillatelsene ble lagt ut for salg i to omganger; først to prosent til fastpris, og deretter fire prosent gjennom en auksjon.

• Rundt 50 selskaper har kjøpt vekst. Salget ga inntekter på omtrent 3,9 milliarder kroner.

• Det er i alt tildelt i overkant av 23 000 tonn produksjonskapasitet, som tilsvarer en vekst i næringen på om lag 3 prosent.

• En mindre andel av kommunenes inntekter, tilsvarende om lag 390 millioner kr, utbetales først i 2019. Disse midlene skal fordeles mellom kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter for oppdrett de siste to årene. Ettersom det ble utbetalt midler fra denne potten i 2017, er neste utbetaling i 2019.


– Ikke budsjettert

Mandag ble det klart at Sortland er en av fire kommuner i Vesterålen som får penger fra Havbruksfondet, nærmere bestemt 17,6 millioner kroner i Sortlands tilfelle.

Beate Bø Nilsen er klar på at dette faktisk er penger som «brenner i lomma».

– Dette er «ferske penger», som kommer i oktober. Det er penger vi visste kom, men som det ikke er budsjettert med. Det å bruke noe av disse midlene på ett tiltak som kommer hele sortlandssamfunnet til gode, mener vi er helt korrekt.


Tidenes utbetaling til Vesteråls-kommunene

Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 

Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre flankert av Roar Wessel Olsen (t.v) og Beate Bø Nilsen (t.h).  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Tippemidler

Kostnaden på å bytte dekke ligger etter det VOL erfarer på omlag tre millioner kroner. Om kommunen også søker om tippemidler når de legger nytt dekke, vil de på sikt få tilbakebetalt rundt 40 prosent av beløpet.

– Dermed er dette en vinn-vinn situasjon. Vi forskutterer noe av kostnaden, og får nesten halvparten tilbake.


Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) er fornøyd med utbetalingen fra Havbruksfondet:

– Regjeringen må tilrettelegge slik at det blir en forutsigbarhet

Siv Dagny Aasvik (Ap), ordfører i Hadsel kommune, er fornøyd med at kommunen får utbetalt 28,2 millioner kroner fra Havbruksfondet. Hun mener dog at regjeringen må legge til rette for at kommunene skal få en større forutsigbarhet.

 

Inntekter

Partikollegene er også klare på at det å få ordnet dekket i hallen, på sikt vil kunne øke inntektene på utleie.

– Vi tror at det igjen vil bli mer attraktivt å leie her. Slik jeg forstår det, kvier enkelte lag seg for å leie treningstimer her vinterstid på grunn av den standen dekket er i. Om vi får lagt nytt dekke, vil flere komme tilbake, påstår Hov Jacobsen.

Flere tiltak

Beate Bø Nilsen til at Sortland Høyre har diskutert også hva resten av pengene skal brukes på:

– Vi har ikke blitt enige om andre tiltak, men vi er klare på at her har vi en gylden mulighet. Det er viktig at ikke pengene bare går i sluket. De må brukes til noe konstruktivt.