Sortland Ap vil ha nytt dekke i Blåbyhallen så raskt som mulig:

– Håper å få det plass i løpet av et halvt år

Sortland Ap gleder seg over nyheten om at Blåbyhallen har fått en million kroner til nytt banedekke, men vil ha fortgang i prosessen med å skifte det ut.

Mona Sandvold og Svein Robert Vestå fra Sortland Arbeiderparti, håper å få fortgang i prosessen med å legge nytt dekke i Blåbyhallen.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

Nyheten om pengegaven på en million kroner, ble offentliggjort torsdag formiddag i forbindelse med Sparebanken Nord-Norges nye prosjekt, «Samfunnsløftet».


Sortland Høyre har bestemt seg:

– Bruk Havbruksfonds-pengene på nytt dekke i Blåbyhallen

Sortland Høyre vil i neste budsjettregulering fremme et forslag om å bruke en del av de 17,6 millioner kronene Sortland kommune har fått fra Havbruksfondet på nytt dekke i Blåbyhallen.

 

Styreleder for Blåbyhallen, Torgeir Arntzen, uttalte at målet er å skifte ut dekket innen neste sommer. Sortland Arbeiderparti håper at det kan skje enda raskere, kanskje allerede i påsken.

– Vi syntes at dette var en fantastisk nyhet. Alle er enig om at behovet var sterkt til stede, og det som skjedde i dag var en fantastisk nyhet. Vi ønsker fortgang i avgjørelsen og håper at utskiftingen kan starte enda tidligere enn til sommeren, sier Svein Robert Vestå i Sortland Arbeiderparti.


Samfunnsløftet fra Sparebanken Nord-Norge med lokalt tiltak: 

Gir 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen

Torsdag formiddag lanserte Sparebanken Nord-Norge sitt nye prosjekt «Samfunnsløftet». I den forbindelse delte de også ut 1 million kroner til nytt dekke i Blåbyhallen.

 

Vil ha det på budsjettet

Partifelle Mona Sandvold, sier at det er vanskelig å gi noe eksakt tidsramme, siden det også må implementeres politisk,

– Det er vanskelig å si, men kanskje kan vi få det skiftet ut i løpet av påsken neste år. Nå håper vi å få det inn på 2019-budsjettet og å få saken raskt til formannskapet, sier Vestå.

For et par uker siden uttalte Sortland Høyre at de mener at Sortland kommune må bruke av de 17,6 millionene de får fra det såkalte Havbruksfondet til å finansiere de tre millionene som det vil koste å legge nytt dekke. Ikke alle er enige i at det er en god ide.

– Havbruksfondet kan være et alternativ, sier Sandvold.

– Det blir ikke problem å få dette finansiert, understreker Vestå.

Vil ha jevnlig skifte

Vestå håper at det etter hvert lar seg gjøre å vedta at banedekke skal skiftes ut hvert syvende-åttende år.

– Å springe på et gammelt slitt dekke, er helseskadelig, noe vi har sett eksempler på med det nåværende dekke. Vi må ikke havne i den situasjonen igjen. At dekket blir skiftet ut med jevne mellomrom, vil være forebyggende og føre til færre skader. Dette handler om folkehelse og forebygging. Det er et stort konsept som til syvende og sist handler om å legge til rette for ungdom, slår Svein Robert Vestå fast.