I en vesterålskommune er arbeidsledigheten ekstraordinær lav

Arbeidsledigheten i Vesterålen og Lødingen fortsetter å falle.

NAV-leder Espen Bjørnsund Gundersen melder om en arbeidsledighet på bare 1,8 prosent i Sortland.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Ved utgangen av september er det 337 helt arbeidsledige i regionen det er 33 færre enn på samme tid i fjor.

Sortland lavest

Arbeidsledigheten er lavest i Sortland. 1,8 prosent av arbeidsstyrken, 96 personer, er registrert som helt ledige.

Det betyr at Sortland, som den eneste kommunen i regionen, både har lavere ledighet enn gjennomsnittet for Nordland, som er på 1,9 prosent. Landsgjennomsnittet er 2,3 prosent.

Flere arbeidsgivere melder at det er vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft.

– I Nordland er det krevende for arbeidsgivere å få ansatt folk med riktig kompetanse. Den lave ledigheten gir muligheter for flere av de med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en for å komme i jobb, evt. med støtte fra NAV, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (376), butikk/salgsarbeid (269) samt serviceyrker (234).

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 5 407 personer fra september i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 63.472 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Endringer

De offisielle arbeidsledighetstallene fra NAV har endret seg kraftig fra forrige måned. Ved utgangen av august stod 135 personer i Hadsel registrert som helt ledige, mens «bare» 77 er helt ledige ved utgangen av denne måneden. Årsaken til dette var at fiskeindustrianlegget på Melbu hadde forsinket oppstart. Nedgangen denne måneden var derfor ventet. Nedgangen er på 58 personer. Sortland har 13, Lødingen 5 og Bø 1 færre arbeidsledige denne måneden når vi sammenligner med utgangen av august. Andøy og Øksnes har en svak vekst i antallet ledige. Tabellen under viser utviklingen fra september i fjor til september i år.


AntallProsentEndring fra 17% endring
Hadsel772,01728
292,527
Øksnes442,0-19-30
Sortland961,8-18-16
Andøy582,5-11-16
Lødingen333,5-4-11
Totalt337-33