Politiet i Nordland og Sortland kommune:

– Samarbeidsavtalen gir felles eierskap til felles utfordringer – og gjør at vi kan løse dem bedre sammen

Politiet og Sortland kommune signerte i dag en samarbeidsavtale. –Vi har alle forutsetninger for å lykkes med et økt utvidet samarbeid i Vesterålen, sier politiinspektør Per-Erik Hagen.

Fra venstre lensmann Per-Erik Hagen, ordfører Tove Mette Bjørkmo og politikontakt i Sortland, Trond Olsen.   Foto: Tone Marit Sørensen

Sortland

Samtlige kommuner skal signere samarbeidsavtale med politiet i Nordland.  Så langt er det Lødingen og Sortland som har gjort dette.

– Vi har allerede i mange år hatt et godt samarbeid med politiet. Blant annet gjennom politirådet og at vi har en egen politikontakt, som er Trond Olsen. Nå får formalisert samarbeidet som vi har, gjennom samarbeidsavtalen som vi signerer og det er veldig kjekt, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Gjennom avtalen forplikter politiet og kommunen seg gjensidig, til det beste for innbyggerne i kommunen.


Politimester i Nordland, Tone Vangen, svarer på ordførerkritikk:

– Det er altfor lett å skylde på Nærpolitireformen for alt som er utfordrende i norsk politi

Fredag skrev VOL om at ordførerne i Vesterålen kritiserte deler av nærpolitireformen. Nå svarer politimester i Nordland, Tone Vangen på kritikken.

 

Åpne dører til hverandre

– I politirådet er det politikontakten eller også lensmannen stiller opp i rådet. Det er noe som er litt avhengig av deres ressurssituasjon og tilgjengelighet. Men når det er behov, vil også Per-Erik stille opp i møter i politirådet, sier hun.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, og SLT-koordinatoren er med i politirådet, sammen med etatssjefer fra kommunen, der særlig helse og oppvekst er prioritert. Gjennom politirådet tar man både opp felles utfordringer, og ikke minst driver med forebyggende arbeid.

– Avtalen som vi nå signerer gjør at vi har en felles plattform, og en åpenhet og enighet rundt hva det er vi trenger å se på i Sortland. Det at vi har åpne dører inn til politiet og inn hverandre gjennom en STL-koordinator er veldig viktig og riktig, sier Bjørkmo.

Hun tilføyer at gjennom møter i rådet får man et godt innblikk og overblikk. I politirådet ser man blant annet på rusmiddelplan og trafikksikkerhetsplan, skjenketider og skjenkestopp, samt løyver.

– I rådet tar vi også opp om der er spesielle forhold vi må se på. Og samarbeider lokalt med henblikk på rus og kriminalitet. Vi ser på samordning av ressurser for å gi hverandre best mulig hjelp, sier Trond Olsen.


Trond Olsen fortalte om rekordlavt politiantall per innbygger i Vesterålen:

Karianne Bråthen – Vi må ha et ordføreropprør for å få flere politi

Trond Olsen var fredag på besøk i regionrådet for å fortelle om politiets bekymringer etter to år med nærpolitireformen. De var ikke særlig positive. Politikerne vil nå samle seg med klare krav om økte ressurser til Vesterålen.

 

Felles utfordringer

– Det at vi sammen ser på felles utfordringer er veldig nyttig, for vi sitter ofte på felles utfordringer. En etat kan ikke løse utfordringen alene, men når vi har felles eierskap til en felles utfordring kan vi sammen løse den på en veldig god måte, sier Trond Olsen.

I politirådet er det kommunen som har sekretariatsfunksjon, og ansvaret for innkallinger gjennom SLT-koordinatoren.

– Vi fordeler arbeidsoppgaver opp mot hva vi gjør bra. Og vi kan også gå tilbake og se på hvordan vi har fordelt oppgavene, hvem som skal gjøre hva.. Om vi ser utfordringer eller miljø som vi har lyst til å pirke i, kan vi samarbeide for å få ting gjort på en god måte, sier Bjørkmo.

Hun tilføyer at kommunen ofte sitter med kunnskap som kan komme politiet til nytte.

– Vi har mye kunnskap som kan deles på for å få gjøre ting bra og bedre, sier Tove Mette Bjørkmo.

Lokale tilpasninger

Samarbeidsavtalene mellom kommuner og politi i Nordland er bygget over samme lest, et utkast til samarbeidsavtale som er utformet av politiet.

– Så er der selvfølgelig gjort lokale tilpasninger, slik at avtalen er tilpasset det som kommunen ønsker å sette fokus på, sier Per-Erik Hagen.

I Sortland er fokusområdene i samarbeidsavtalen blant annet KOS- foreldreveiledning, ”Æ e mæ”, Åpen hall og Åpen Blå.

– Prosjektet Æ e mæ er et eksempel på et veldig godt prosjekt i Sortland. Forebyggende arbeid er en svært viktig del av det vi gjør, sier Trond Olsen.

Forebyggende arbeid

Noen av de kontaktpunktene kommunen og politiet har er kriseledelse, som for eksempel ved demningsbruddet, og andre alvorlige hendelser. Også trafikksikkerhet, og ved det å holde foredrag i skoler og stille på foreldremøter, er måter politiet bistår kommunen.

– Nå er det viktig og si at vi roper ikke bare på politiet når ting er trist og trasig. Jobben med å drive forebyggende arbeid er utrolig viktig, sier Tove Mette Bjørkmo.

– Det kan godt være vi gjør endringer i samarbeidsavtalen, fordi ingenting er statisk og det kan dukke opp andre utfordringer. Det kan være naturlig å revidere avtalen en gang i året, sier Hagen.

Han viser blant annet til trender blant ungdommer, som kan endre seg fra år til år.

Politiet selv skulle gjerne hatt flere SLT—koordinatorer på plass, som kan jobbe over kommunegrensene.

– Ungdommen i dag kjenner ikke til kommunegrenser. Og forebyggende arbeids som gjøres i én kommune, kan få effekt i en annen kommune, der ungdommen holder til i helgene, sier Per Erik Hagen.

Satsingsområde

I nærpolitireformen er samarbeidsavtaler med kommunene én av seks satsingsområder.

–  Det sier noe om hvor høyt dette samarbeider med kommunene prioriteres.  Samarbeidsavtalen mellom oss er satt opp ut fra felles ønske og felles behov, sier Hagen.

Det var med smil partene undertegnet avtalen, for å få formalitetene på plass.

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes med et utvidet samarbeid i regionen, sier politiinspektør Per Erik Hagen.