Sortland kommune:

– Klipp hekken og senk farten

Sortland kommune oppfordrer innbyggerne til å klippe hekken og senke farten slik at det blir enklere og sikrere for både myke og harde trafikanter å ferdes ute i høstmørket.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Sortland

– Vegetasjonen langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter, samt vanskeliggjøre vedlikehold og fremkommelighet. Spesielt nå i høstmørket, skriver kommunen på sin nettside.

I Sortland er det rundt 1.400 elever som ferdes ute på veiene i skolesammenheng.

– Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom, skrives det.

Grunneiere har nemlig ansvar for å fjerne vegetasjon på egen eiendom som:

  • reduserer eller tildekker frisiktsoner i kryss, avkjørsler, svinger, gangfelt mv.
  • henger utover vei og fortau
  • hindrer drift og vedlikehold av veier og fortau
  • vanskeliggjør framkommelighet for kjøretøy, som for eksempel brannbiler, renovasjon
  • tildekker offentlige trafikkskilt
  • reduserer effekten av gatelys og medfører belastninger på luftspenn mv.