Har analysert første prøven av legionellabakterien:

– Svaret på prøven viste at vi var på rett spor

I forrige uke ble det kjent at en pasient ved sykehjemmet Lamarktunet på Sortland var smittet av Legionellabakterien .  Pasienten døde få dager senere som en følge av denne sykdommen.

  Foto: Silje Helene Nilsen

Sortland

Sortland kommune har, allerede ved sykdomsutbruddet, tatt utgangspunkt i at smitten stammet fra varmtvannsforsyningen ved sykehjemmet og det ble tatt en rekke vannprøver.


Beboer ved sykehjem smittet av legionella

En bruker ved Lamarktunet på Sortland, fikk påvist smitte av legionellabakterien.

 

Den første prøven er nå ferdig analysert, skriver Sortland kommune i en pressemeldingen. Prøven viser at varmtvannsforsyningen inneholdt for store verdier av Legionellabakterien.

– Svaret på prøven viser at svaret lå på det sporet vi jobbet etter, men vi har også tatt forbehold, forteller kommunalsjef helse omsorg, Sture Jacobsen til VOL.

Han sier at kommunen har tatt flere prøver på bygget, som de fortsatt ikke har fått svar på.


Døde av legionella ved sykehjem

I forrige uke ble det kjent at en beboer ved Lamarktunet på Sortland ble smittet av bakteriesykdommen Legionella.

 

– Vi venter svarene i løpet av uka, og da vil vi være enda sikrere. Men denne prøven som vi nå har fått svar på, er positiv, og viser at vi har hatt legionella på varmtvannsanlegget, sier Jacobsen.

I forrige uke understreker Jacobsen at det blir satt i verk tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Teknisk jobber med permanente løsninger, slår Sture Jacobsen fast.