Sjekker alle kommunale bygg etter legionellasmitte

– Temperaturen i hele vannanlegget har vært for lav, sa kommunalsjef helse omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, i forbindelse med en orientering under onsdagens kommunestyremøte angående legionellasaken.
Sortland

Den nevnte beboeren døde av legionellasmitten. Rett etter at smittetilfellet ble kjent for to uker siden, tok Jacobsen og kommunen affære og iverksatte tiltak. Hele vannanlegget ved sykehjemmet ble spylt, fra fredag til lørdag, og ble friskmeldt for en periode.


Døde av legionella ved sykehjem

I forrige uke ble det kjent at en beboer ved Lamarktunet på Sortland ble smittet av bakteriesykdommen Legionella.


For svak ettervarme

Ifølge Jacobsen, er det bestilt ekstrautstyr som skal forhindre at noe lignende skjer igjen.

–  Vi vet at bruk av fjernvarme er utfordrende, varmtvannet må ettervarmes. Det ser ut som det er ettervarminga som har vært for svak, sier Jacobsen, og legger til:

–  Jeg og rådmannen var hjemme hos familien rett etter begravelsen. Det var selvsagt veldig tungt for familien, ikke sånn det skal være når man legges inn på institusjon.


Har analysert første prøven av legionellabakterien:

– Svaret på prøven viste at vi var på rett spor

I forrige uke ble det kjent at en pasient ved sykehjemmet Lamarktunet på Sortland var smittet av Legionellabakterien .  Pasienten døde få dager senere som en følge av denne sykdommen.


Kan gjelde flere anlegg

Roar Wessel Olsen i Høyre synes det er bra at kilden ble lokalisert.

–  Men jeg fikk ikke tak i dette: skyldes det ren feil?, eller er anlegget for gammelt og slitt? Hva betyr det for øvrige anlegg?

– Utstyret er nok for dårlig. Men det er også sånn at temperaturfølerne på anlegget viste for høy temperatur, så man har blitt «lurt» til å tro det er varmere enn det er. Det gjennomgås nå i alle bygg, alle kommunale bygg, for å sjekke ut om det kan være samme forholdet der, svarte Jacobsen.


Beboer ved sykehjem smittet av legionella

En bruker ved Lamarktunet på Sortland, fikk påvist smitte av legionellabakterien.


Har bestilt legionellasperre

Christoffer Ellingsen fra Rødt kastet seg også inn i diskusjonen.

– Jeg kjenner til at man tidligere blant annet har gjennomspylt dusjene i Sortlandshallen. Spørsmålet da er om det skyldes lav sirkulasjon i det kommunale vannanlegget /vannrørene sånn generelt, sa han.

– Det er korrekt at det ikke er sirkulasjon. Det er noe av det vi jobber med, sa Jacobsen, og understreket at en såkalt legionellasperre allerede er bestilt spesifikt til Lamarktunet.