Barth Eide besøkte Holmøy:

– Regionen fortjener at vi får besøk av sentrale politikere

Mandag besøkte Espen Barth Eide Holmøy Maritime på Holmen. Der ble han blant annet introdusert for Eidsfjord Sjørfarms lukkede anlegg Giant, som de fikk avslag på konsesjon til av Fiskeridirektoratet.

Administrerende direktør Knut Roald Holmøy.  Foto: Arkivfoto: Gaute Bergsli

Sortland

Ifølge Knut Roald Holmøy var besøket fra Espen Barth Eide mandag også et møte.

– Vi har presentert firmaet slik vi pleier. Så er det klart at avslaget vi fikk opptar oss. Vi tok en runde på det, sier Holmøy.

Med avslaget mener han Fiskeridirektoratets avslag på utviklingstillatelse til Eidsfjords prosjekt Eidsfjord Giant, som skal være et lukka oppdrettsanlegg.


– Det var veldig spennende, og det er ekstremt viktig. Senteret ligger på et logisk sted med en unik topografi

Mandag ettermiddag besøkte nestleder i energi- og miljøkomitéen, Espen Barth Eide (Ap), Melbu Systems. Der fikk han også en presentasjon av hva de gjør og hvordan de jobber ved Senter for oljevern og marint miljø.

 

Dette var bare et av flere temaer de snakket om med Eide, ifølge Holmøy. Arbeiderpartiet sitter i opposisjon og kan uansett ikke påvirke det, påpeker han.

– Det er ikke Ap som sitter nå, så de har ikke noen formening om det. Det er ikke politisk avslag vi har fått, men avslag gjennom Fiskeridirektoratet. Vi kommenterer ikke selve innholdet i avslaget, eller avslaget. Vi har sagt vårt om hvorfor vi mener prosjektet er riktig og hvorfor det trengs for videre vekst. Vi har informert om det vi har jobba med, og hva slags type konstruksjon vi har gått for, sier han.

– Vi har sagt at vi syns at med ressursbruken vi har hatt, så fortjener vi det at søknaden vår for en ny behandling og en ankebehandling. Vi mener avslaget var tynt begrunna, sier han.


Espen Barth Eide til Sortland

Mandag kommer Espen Barth Eide til Vesterålen, og blir tatt med på bedriftsbesøk til Holmen, og til Melbu Systems i Hadsel.


Fiskeridirektoratet argumenterte for at konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon» og mener blant annet at dokumentasjonen fra Eidsfjord Sjøfarm er mangelfull. Dermed konkluderer direktoratet med at søknaden ikke er tilstrekkelig, og at konseptet ikke kan realiseres som beskrevet. Eidsfjord er helt uenige i dette.

– Vi mener vi er innenfor kriteriene. Fiskeridirektoratet har ikke gått ordentlig inn i det. Vi har besvart det de etterspør, mener vi. Vi vil bruke ankeretten vår i denne saken, sier Holmøy.

Han er glad for at Barth Eide hadde tatt turen til Vesterålen.

– Jeg tror de besøker mange bedrifter og ser mye interessant, jeg syns det var et veldig greit møte. Det virka som de var interessert og opptatt av næringsvirksomhet i distriktene. Jeg tror regionen som helhet fortjener at vi får besøk av sentrale politikere. Kanskje skulle vi hatt mer. Er jo en region hvor det skjer veldig mye, laks, hvitfisk og annet.