Vil mangle tusenvis av lærere

Om 20 år vil det mangle nær 5.000 lærere i Norge, mener SSB.

Det vil mangle tusenvis av lærere i årene som kommer.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sortland

Statistikkbyrået har studert dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover. Om 20 år vil det mangle 4.700 lærere om forholdene ikke endrer seg.

En viktig grunn til dette er at færre velger å bli grunnskolelærer. Ny lærernorm i grunnskolen er en annen. Dersom de nye reglene for bemanning i grunnskolen regnes inn, vil det faktisk mangle 5.800 lærere i 2040.

En tredje grunn til lærermangelen er at mange lærere slutter i jobben og finner seg nytt arbeid. Nesten en av tre som er utdannet som grunnskolelærer, jobber ikke i skolen. Derfor vil det bli krise allerede om to år. Det kan mangle 3.900 årsverk allerede om to år, 4.000 årsverk i 2030 og 6.700 årsverk i 2040.

– Sammenliknet med forrige beregning har underskuddet økt med nesten 3.000 årsverk fram til slutten av perioden vi har sett på. Årsaken til det er blant annet at det har blitt færre grunnskolelærerstudenter og lavere fullføringsprosent, sier forsker Trude Gunnes som står bak rapporten «Lærermod 2016-2040. Fremtidig tilbud og etterspørsel etter lærere.»