Kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen:

Stor bredde og et par innspill og godt med påfyll

Gode innspill satte fart i tanker og ideér på Kulturkonferansen i Kulturfabrikken. – Målet vårt var å skape begeistring for kulturfeltet Vesterålen og hva vi får til, sier leder av kultursamarbeidet, Vibeke Suhr.
Sortland

Kulturkonferansen mandag ble innledet av Øksnes-ordfører Karianne Bråthen, som også er med i kulturutvalget i Vesterålen. Hun satte søkelys på en samfunnsutvikling som går raskt, og der mange ting har endret seg.

– Ting har forandret seg mye, ungene våre kan sveipe på en mobil eller en Ipad nesten før de kan gå. Så vi trenger møteplasser, og kulturen er veldig viktig også i tida fremover, var Bråthen sin konklusjon. Hun understreket også dette med å tenke nytt og stort sammen. Det man ikke får til alene i en kommune, det må vi gjøre sammen.

Påfyll og begeistring

– Det kom noen innspill, men mesteparten var påfyll, sier daglig leder for kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr om konferansen der målet til arrangørene var å skape begeistring for kulturfeltet Vesterålen, og hva vi får til i regionen.

– Kulturlederen i Alta kommune ble hentet hit for å fortelle om prosjekter som de har fått til som kan inspirere oss. Vi hadde også lyst til å få fram at kultur i Vesterålen har betydning for samfunnsutviklinga i Vesterålen, og gir et viktig bidrag til det, sier hun.

Næringslivet var sterkt representert, tre av de store bedriftene i regionen stilte opp, for å fortelle hva kulturlivet i Vesterålen betyr for dem som bedrifter.  De som holdt innlegg i mandagens kulturkonferanse, med  var Tor Halvard Gregersen, daglig leder i Sortland Entreprenør Produksjon, Knut Holmøy CEO Holmøy Maritime og Rolf Arne Reinholdtsen som kom fra Holmøy.

– Fra bedriftene ble det fortalt hvordan de støtter kulturlivet og hva det betyr når de skal rekruttere arbeidskraft, sier Suhr.

Oppfordret til å tenke stort

Kulturen har en egenverdi gjennom opplevelse og deltakelse, bidrar vi til å utvikle kreativitet, identitet og evne til samhandling. Ressurser og kraft som Vesterålen trenger for å skape bolyst, mangfold og for å utvikle regionen.

Banksjef Bernt Ola Nilsen fra Sparebanken Nord-Norge Vesterålen fortalte om Samfunnsløftet.

– Samfunnsløftet er ganske nytt, og banksjefen fortalte om hvilken type prosjekter som man kan få penger til. Han oppfordrer oss til å tenke stort og til å tenke i lag, sier Vibeke Suhr.

– Vi snakket også litt om at i løpet av de neste tjue årene blir veldig mange arbeidsplasser borte, vi kommer til å automatisere alt som er mulig. Da vil det være behov for mye av den kompetansen som er i kultursektoren, samhandling og kreativitet kan ikke erstattes med datamaskiner, sier hun.

Bygger selvtillit

Kultur og egen deltakelse, gir også verdifulle erfaringer.

– Alle barn og ungdom som vi lærer å stå på scenen og bygge selvtillit og de som er bak scenen også, de får med seg noe som de kan bruke i sitt voksne liv, enten de havner i kulturfeltet eller i andre jobber i fremtida, sier hun.

Til sofadialog var disse gjestene invitert: Brynjar Pettersen, Museum Nord, Steinar Kjeldsen, Sortland jazzfestival, Karianne Bråthen, Vesterålen kulturutvalg, Siv Johansen, kunstner og gallerieier, Henriette Endresen, Deadline media/Fæsterålen, Oda Regine Elvenes, Sortland ungdomsråd.

– Det er mye man vil fortelle, hver av deltakerne fortalte litt om hva de driver med og hva som er deres drivkraft. Og noen fortalte også hvorfor de har flytta tilbake til Vesterålen. At det faktisk har betydning hva slags kulturtilbud som finnes i et lokalsamfunn de skal flytte til, sier Suhr.

Noen tanker om fremtida ble det så vidt tid til.

– Noe av det som ble sagt er at vi må prøve å tenke nytt. Nå har kultursamarbeidet blitt 35 år, vi har hatt suksess med mange prosjekter og tar selvfølgelig det med i bagasjen. Men vi må prøve å tenke nytt, sier Vibeke Suhr.