Ny rapport om langtidseffekt

Forsker: kommunene tjener lite på vindkraft

Ny forskning fra økonomer ved blandet annet handelshøgskolen i Bergen viser at det økonomisk er lite å hente i vindkraftutbygging for kommunene.

Dette vindprosjektet er under planlegging på Andøya. Ny forskning fra blant annet NHH mener at kommuner tjener lite på slike utbygginger.  Foto: Jørn Aune

Sortland

Det var NRK som først omtalte saken.

På Sortland har vindmølleprosjektet i Ånstadblåheia fått mye oppmerksomhet. Flere vesterålskommuner har opprettet vindparkområder.

Stadig flere kommuner satser på utbygging av vindkraft, og visjonene er ofte luftige. Alt fra skatteinntekter på grunn av eiendomsskatt på anleggene til nye oppdrag for lokalt næringsliv, trekkes fram.

Betyr ikke noe økonomisk

Øivind Anti Nilsen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, og har deltatt i den internasjonale forskergruppen Centre for Business Economics (CBE) ved NHH. Som et resultat av arbeidet her mener han det bare er tull at kommuner tjener penger på vindkraft.

– For kommunene så betyr vindkraftutbygging økonomisk ingen ting, sier Nilsen til NRK.

Studien har tatt for seg utbygginger i andre land, men Nilsen mener resultatene er overførbare til Norge.

– Dette er moderne samfunn hvor alternativ bruk av områdene er relativt begrenset. Dermed påstår jeg at dette funnene i Tyskland er lett overførbart til norske forhold.

Vil delta i det grønne skiftet

– Hvis kommuner ikke tjener penger på ei slik utbygging. Hvorfor sier de da ja til å bygge anlegg?

– Det var også spørsmålet vi stilte oss. Mange mener det ikke er pent og at det lager bråk. Jeg tror kommunene vil være med på det grønne skiftet. Det synes jeg er helt ærlig, men jeg synes ikke man skal bruke argumentet om at dette blir det mye penger av, sier han til NRK.

Ikke alle er enige med Nilsen. NRK har også snakka med ordføreren i Fitjar kommune, som er overbevist om at vindmølleparken har tilført dem mye penger.

Nilsen mener et alternativ for å gjøre vindmøllene mer lukrative for norske kommuner er å innføre en egen naturressursskatt slik man har på vannkraft.