Rådmannen stanset utbygging av Kystnæringssenteret:

Kjøpte bygget for 11 millioner - nå legges planene på is

Torsdag offentliggjorde helsesjefen på Sortland betydelige endringer i planene for Kystnæringssenteret. Arbeidet med helsehus og nytt legekontor er stanset etter uforutsette forhold ved bygget.

Helsehus: Kommunen kjøpte Kystnæringssenteret i fjor, med plan om å opprette helsehus. Nå er arbeidet stanset. 

Sortland

Bygningen ble i sin tid kjøpt av kommunen med plan om å realisere helsehus og å få flytta det kommunale legekontoret over i nye og moderne lokaler, da dagens begynner å bli for trange.

Stanset arbeidet

Under kommunestyremøtet torsdag fortalte helsesjef Sture Jacobsen at arbeidet med Kystnæringssenteret er stanset av rådmannen. Dette skyldes flere uforutsette forhold, blant annet har man oppdaget flere strukturer inne i bygget, nesten som et bygg i bygget. I tillegg har man etter ny vurdering måttet endre brannklassen til brannklasse tre, noe som øker kostnadene ved bygget.


Lege i første, leiligheter i andre:

Den nye hudlegen skal inn i Postgården

I går skrev VOL om at Vesterålen regionråd i disse dager flytter ut av det gamle postbygget, hvor de har vært leietakere siden 1985. Inn skal tre leiligheter - og hudlege Øivind Bremnes.

 

Rådmannen skal ha stanset arbeidet for to-tre uker siden.

Det betyr at enn så lenge skal ikke legekontoret inn i kystnæringssenteret, i stedet utreder rådmannen midlertidig alternativ for nytt legekontor, nemlig legekontor på rådhus to. Planlegging er ellers ikke påbegynt for blant annet helsehusutbygging i tilknytning til Kulturfabrikken.

Hva som skjer med kystnæringssenteret, og hvorvidt det overhodet kan brukes i framtida, skal utredes.

Høyre-reaksjoner

Høyres Marte Hov Jacobsen reagerte på orienteringa.

– Vi er i en litt spesiell situasjon. Vi sitter med et bygg vi kjøpte for 11,3 millioner kroner som vi kanskje ikke vet hva vi skal bruke til. Hva skjer med bygget? Og jeg stiller spørsmål ved prosjekteringa i forkant, at man ikke visste nok om koblingene mellom gammelt og nytt bygg, sa hun.

Hennes partikollega Roar Wessel Olsen reagerte på at helsesjefen luftet muligheten for å flytte legene inn i rådhus to.

– Trenger vi nå kystnæringssenteret? Det ble kjøpt fordi vi skulle bruke det til helsehus. Jeg ser det vurderes å ha legekontor i rådhus to. Arbeidsgruppa jeg satt i vurderte dette og kom fram til at det var for gammelt og uegnet.


Kommunelegene: ikke noe problem

En av fastlegene i Sortland har kun pasienter fra andre kommuner

En hel fastlegehjemmel i Sortland er bundet opp til pasienter fra andre kommuner. Kommunelegene mener det ikke er for lav legedekning i resten av Vesterålen.

 

– Dette er kun en midlertidig løsning som skal utredes, svarte Sture Jacobsen. Han sa også at rådmannen skal komme tilbake til kommunestyret med en ny orientering om senteret.

Høyres Geir Halvorsen gikk enda lengre enn sine partikolleger:

– Jeg føler nesten vi har blitt lurt. Det vi er forelagt holder ikke mål. Dette vil jeg si er en alvorlig sak. Disse vurderingene og kunnskapene om at man kanskje ikke kunne bruke bygget burde vært gjort før man kjøpte det, sa han i sitt innlegg for kommunestyret.

– Ikke synske

SVs Oddmund Enoksen kritiserte på sin side Høyre.

– Ting går ofte annerledes enn planlagt. At det underveis dukker opp hindringer, det skjer. Vi må bare innse at det kommer til å skje også i framtida. Jeg føler noen omtrent stiller krav om at man må være synsk. Og dessuten at noen mener at man skal være orientert til enhver tid. Når noen er opptatt av at ting må avklares så fort – det er jeg uenig i. Vi må bruke nødvendig tid, både for å avklare om det er mulig til å bruke bygget som forutsatt, og hvorvidt vi har økonomiske forutsetninger for det, sier han.

Aps Sigurd Jacobsen berømmet rådmannen for å sette foten ned når det ble tydelig at prosjektet ikke lot seg gjennomføre som planlagt nå.


Måtte vente i tre-fire uker på time hos fastlegen. Helsesjefen: - Bedring først når vi flytter til nye lokaler

Werner Solheim fra Sortland måtte vente i tre-fire uker på time hos fastlegen sin, for andre gang på få måneder. Dette blir ikke bedre før Sortland kommune flytter inn i nye legekontorer i løpet av første halvår i 2019.

 

Rødts Christoffer Ellingsen påpekte at prosjektet også har blitt stanset tidligere, uten store protester. Blant annet i mai da prosjektet ble stanset fordi anbudstilbudene var for høye sammenligna med den fastsatte ramma. Han spurte rådmannen om det ikke stemte at det var et eksternt konsulentfirma som hadde utarbeida anbudsdokumentet, som blant annet prisramma er basert på. I dette dokumentet burde vel flere av forholdene ved byggene komme fram, mente han.

Helsesjef Sture Jacobsen bekreftet at denne jobben var gjort av et eksternt firma, men at man på nåværende tidspunkt ikke kunne legge noe skyld på noen for det som hadde skjedd.

– Det er noe vi eventuelt må komme tilbake til, sa han.


Nå planlagt oppstart 2023:

Demensboligene utsatt nok et år - politikerne ikke informert

Grunnet stor arbeidsbelastning på prosjektlederen i Plan- og utviklingsetaten på Sortland, har arbeidet med nye demensboliger på Sortland blitt forskjøvet i tid. Høyres Roar Wessel-Olsen reagerer på at politikerne ikke er informert.