Tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter om møtet torsdag:

– Det er jo åpenbart at de har bestemt seg

– Vi kan ikke sitte stille og se på at all den verdiskapningen vi har stått for her i Vesterålen nå skal overdras til Pfizer Consumer Healthcare i København, mens de ansatte står igjen på bar bakke, skriver de tillitsvalgte ved Vesterålens Naturprodukter (VNP) i en pressemelding.

Oppsigelser i vente i Vesterålens Naturprodukter?  

Sortland

Torsdag var det møte, initiert av Nordland Fylkeskommune, i Bodø. Dette førte ikke til en større ro for de ansatte. De tror ikke, ifølge pressemeldingen, at nedleggelsen kun er «til vurdering».

– Ledelsen gjentar til stadighet at nedleggelsen kun er «til vurdering» men det er jo åpenbart at de har bestemt seg når de går til det skrittet at de melder om masseoppsigelser til de ansatte, NAV og Fylkeskommune, skriver de.


Møte i Bodø avgående Vesterålens Naturprodukter AS sin skjebne:

Bjørkmo: – Vi oppfordret dem til å ta så mange hensyn som mulig

Torsdag var det møte i Bodø angående Vesterålens Naturprodukter (VPN) på Sortland sin skjebne. Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland, oppfordret bedriftens eier Pfizer og ledelsen til å ta så mange hensyn som mulig, hvis det besluttes at VPN legges ned.

 

De ansatte og tillitsvalgte har så langt forholdt seg rolige og håpet at de interne drøftelsene skulle føre frem til en minnelig løsning som alle kan leve med.

– Vi har heller ikke fått gode svar på spørsmålene vi har stilt ledelsen gjennom denne prosessen slik at vi og vår advokat kan vurdere om alt har gått riktig for seg, sier de tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter AS, Victoria Nilssen og Victoria Solaas.


NFK har initiert til møte i Bodø:

Vesterålens Naturprodukter sin skjebne skal drøftes torsdag

De tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter AS har de siste to ukene deltatt i fire drøftingsmøter med virksomhetens ledelse. Da de så langt ikke har kommet til en enighet, skal de nå møtes en femte gang torsdag.

 

– Har tappet selskapet for verdi

I pressemeldingen pekes det på at de tillitsvalgte mener at Pfizer gjennom en årrekke har hentet ut millionoverskudd fra Vesterålens Naturprodukter AS, men at de ikke har vært villige til å reinvestere midler for å modernisere og videreutvikle driften eller å markedsføre bedriftens produkter.

– Nå trues de ansatte av oppsigelser for at Pfizer skal ytterligere maksimere profitten. Dersom denne nedleggelsen gjennomføres vil abeidsoppgavene knyttet til lager og kundesenter heretter skjøttes ved Vesterålens Naturprodukter AB i Sverige, mens arbeidsoppgavene på salg, marked og administrasjon skal overtas av Pfizer Consumer Healthcare i København, skrives det.


Joar Chrislock i Vesterålens Naturprodukter:

– Ikke tatt beslutning om nedleggelse eller oppsigelser

Daglig leder ved Vesterålens Naturprodukter, Joar Chrislock, sier til VOL at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse rundt selskapet.

 

En skjult nedleggelse

De ansatte i VNP mener det de nå er utsatt for er en virksomhetsoverdagelse kamuflert som en nedleggelse.

–  Ledelsen har bekreftet både på allmøter og i møter med de tillitsvalgte at driften av Vesterålens Naturprodukter skal fortsette. De har også avslått å selge selskapet til de ansatte, skriver de tillitsvalgte i pressemeldingen.


Kan gå mot nedlegging

Ansatte i Vesterålens Naturprodukter har fått varsel om masseoppsigelse

Ansatte i Vesterålens Naturprodukter på Sortland har fått varsel om masseoppsigelse.

 

De tillitsvalgte tror at det vil bli noen endringer på driften av selskapet, men mener helt klart at selskapet vil bevare sin unike identitet også etter overdragelsen. De skal også ha fått bekreftet at det fortsatt vil drives direktehandel med kunder, enten digitalt eller via telemarketing.

– Dette er noe vi har 20 års kompetanse på i Vesterålens Naturprodukter mens det ligger langt utenfor Pfizers kjernevirksomhet, som normalt selger sine produkter via apotek. Med det utgangspunktet blir det også vanskelig å skjønne ledelsens argumentasjon om at selskapet skal kunne driftes så mye mer effektivt og med vekst fra København, sier de to tillitsvalgte.

Ønsker å se utvelgeseskriteriene

Ifølge pressemeldingen skriver daglig leder Joar Chrislock i et brev, der han innkaller de tillitsvalgte til drøftelser, at ledelsen ikke anser at det vil være behov for å bruke utvelgelseskriterier i denne prosessen.

– Vi skjønner at det ikke er behov for å benytte utvelgelseskriterier mellom de ansatte på Sortland siden alle her står i fare for å miste jobben. Vi forventer derimot å få se utvelgelseskriteriene hvor de ansatte på Sortland evalueres opp mot de ansatte i København som skal ta over våre arbeidsoppgaver, sier de tillitsvalgte.