Sonja Alice Steen (Ap) i fylkestinget om nedleggelse av byggfagene på Sortland:

– Den store smerten for meg

–Det smerter, de endringene som kommer, sier Sonja Alice Steen (Ap). I fylkestinget foreslo Høyre og Frp å beholde Vg1 byggfag skoleåret 2019-2020 ved Sortland videregående skole, og fikk 16 stemmer for sitt forslag, mens posisjonen fikk 19, og har dermed samlet alle byggfag på Melbu.

-Jeg synes ungdommen på Sortland fortjener yrkesfag ved sin skole, sier Sonja Alice Steen, som er skuffet over byggfagnedleggelsen.   Foto: nordland fk

Sortland

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland skoleåret 2019-2020 førte til en lang debatt i fylkestinget. Opposisjonen i fylkestinget, Høyre og Frp la fram i sitt forslag å beholde Vg1 Bygg- og anleggsteknikk skoleåret 2019-2020 ved Sortland videregående skole.


– Jeg er kjempeskuffet. Dette er et strategisk valg over flere år

Tove Mette Bjørkmo (Ap) er skuffet over at komitéen for utdanning i Nordland fylkesting opprettholder innstillinga fra fylkesrådet om å legge ned byggfag på Sortland. – Det er elevene dette går mest ut over, sier hun.

 

Vil koste å beholde

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen mener at man ikke må snakke ned tilbudene, for sikre en god rekruttering.

– Det er ikke lokaliseringen som bestemmer lærertilgangen. Mange av argumentene som er brukt er egnet for å skremme og skape frykt, og det er ikke bra, sa Olsen og rettet kritikk mot opposisjonen, som vil beholde det meste slik det er i dag.

– Det fører til kostnader på over 100 millioner kroner. Og det tar ikke inn over seg det faktum at det er færre elever, vi kan ikke la søkertall i april bestemme tilbudsstrukturen. Det er uforsvarlig, sier Olsen.

– Det er oppsiktsvekkende at man ikke tar ansvar for realiteter. Jeg skjønner at det er kjedelig å fremstå som ansvarlig, men det er det som er jobben min. Å være populistisk og kun se på enkeltsaker det får andre ta seg av. Det er ingen andre enn oss som tar inntektstapet hvis brukerne blir færre, sier hun.


Legger ned på Sortland – samler byggfag på Melbu

Sortland mister bygg- og anleggsteknikk til Melbu. Komitéen for utdanning i Nordland fylkesting opprettholder dermed innstillinga fra fylkesrådet.

 

Lytter til næringslivet

Johan Joakim Steinsvik (H) pekte på at Høyre har lagt inn penger til å ha en desentralisert struktur.

– Det er det vi prioriterer i vårt budsjettforslag. At så mange som mulig av elevene skal kunne gå på en skole som er nærme seg. Næringslivet, vi hjelper dem fremover ved å høre på dem, blant annet i Vesterålen. Er ikke fylkesråden enig i at det er en god måte å samarbeide på, å lytte til dem i denne type saker, sier han.

– Vi hører på nærings i det meste, når det gjelder kompetanse så ble det for byggfag fattet vedtak i fjor, der man mener det er langt innenfor det som er forsvarlig å drive byggfagene fra Melbu. Næringa vil få videreført den kompetansen de trenger enten byggfagene ligger her eller der, sier fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen.

Hun viste også til at Høyre når de hadde beregnet kostnader på hva det vil koste å opprettholde, ikke hadde tatt høyde for hvis man skulle vente fram til april med å bestemme hva slags tilbud der skal være i skolen, og mente de kostnadene blir vanskelige.

Vanskelig og smertelig

På fylkestinget synes de at flere endringer i tilbudsstrukturen i den videregående skolen har vært en vanskelig sak. Flere viste til mindre elevkull spesielt, og nedgang i rammetilskudd, generelt.

For Sonja Alice Steen var endringen i tilbudsstrukturen, vond.

– I år er det ikke mange saker, men de berører det endringene treffer. Det som er gledelig i denne debatten, er at veldig mange har tatt inn over seg at vi må gjøre endringer. At vi får kutt i overføringer og får færre elever. Desto mer smerter det, de endringene som kommer, sier hun.  

– Den store smerten for meg var det som ble gjort i fjor, da man plukka vekk byggfag fra Sortland, i tillegg til til tilbudet vi har vært alene om i nordre Nordland, rørleggerfag. Dette er et tilbud som har vært bygget opp over en periode på mer enn 40 år, og det har vært bygget opp med god kompetanse og kraftig innsats fra lærerne, sier Steen.

– Strukturen i gamle dager var å ha yrkesfag for seg og allmennfag for seg selv. Dette er en gammel pedagogikk man har forlatt. Det man ønsker seg i dag er kombinerte skoler. Nå tas siste del av det tilbudet fra Sortland, legger hun til.

Største skolen i Vesterålen

– Fylkesrådet har gjort en ting, fulgt opp fylkestingets vedtak fra i fjor, man har nesten ikke kunne gjort noe annet. Det jeg synes er virkelig trasig, er at den største skolen i Vesterålen tømmes for yrkesfag, og her snakker vi om en sentrumsskole, hverken Kleiva eller Øksnes. Det synes jeg er sterkt beklagelig, sier hun.

– Jeg synes at ungdommene som bor på Sortland også har krav om å få yrkesfaglige fag på sin skole. Mitt ønske er en mer rettferdig fordeling. Jeg tenker på hva slags type yrkesfag vi kan legge inn for å styrke den skolen fremover, sier hun.

– En stor skuffelse

Steen understreker at fylkeskommunen ikke er ute etter å ramme noen av distriktsskolene.

– Vi har en balanse. Og vi har gode skoler som har utmerkede tilbud. Det er ikke å rokke ved. Det at noen legger opp til en debatt der man kaster skit på andre skoler, det kan jeg ikke være med på. Vi har så mange dyktige lærere, flotte skoleledere og elever, så la oss fremsnakke dem.

– I morgen er jeg veldig glad for at vi skal styrke Kleiva, at man får en nødvendig utbygging der er jeg veldig glad for. Men jeg ber om respekt for at det er en stor skuffelse i meg nå, sier hun.

Høyre og Frp sitt forslag fikk i fylkestinget 16 stemmer, mot posisjonens forslag, som består av Ap, SV og Sp fikk 19 stemmer. Dermed samles alle byggfagene og KEM ved Hadsel videregående skole på Melbu.