Kurt Jenssen, Sp:

– Høyre tar ikke ansvar, når de vil la alt forbli som det er

– Høyre har ikke tatt inn over seg at deres egen regjering kutter til fylkeskommunene, og at dette må få noen konsekvenser, sier fylkestingspolitiker Kurt Jenssen (Sp).

Fylkestingspolitiker Kurt Jenssen (Sp) mener Høyre ikke har tatt inn over seg fylkeskommunens økonomiske situasjon, med store kutt i vente.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Beate Bø Nilsen sier til VOL at det finnes ingen grunn til nedleggelsen av byggfag på Sortland, og mener saken er en maktkamp som  Sp og Kurt Jenssen vant.

– På grunn av hennes frontralangrep må jeg svare på hennes påstander. Jeg skjønner at Beate har startet en lang valgkamp. Med lottopenger skal velgerne vinnes. Eller som i Bodø med å kjøpe elever fra resten av fylket, sier Kurt Jenssen (Sp).


Høyre vil gi 5000 kroner til studenter som flytter til Bodø:

Karianne Bråthen: – Synes dette er skikkelig smålig

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen (Ap) er bare en av flere som reagerer på at bystyret i Bodø vil lokke studenter til å flytte til kommunen, i bytte mot 5.000 kroner.

 

Han mener velgerne har blitt handelsvare og retter kritikk mot Høyre for å ikke ta inn over seg den økonomiske situasjonen.

– Høyre har ikke tatt inn over seg at deres egen regjering kutter til fylkeskommunene,  og at dette må få noen konsekvenser. Angrep kan som mange vet være det beste forsvar, og det er denne taktikken Beate kjører på med, hevder Jenssen.

– Vil merkes for innbyggerne i Nordland

Ifølge fylkestingspolitikeren vil kutt på opp mot en halv milliard kroner de nærmeste årene vil merkes for innbyggerne i Nordland.


Venstre og MGD vil beholde bussterminalen

Nordland fylkeskommune får en nedgang i rammetilskudd på 114 millioner kroner i 2019. I budsjettet som behandles torsdag er en rekke kuttforslag, blant dem bussterminalen på Sortland.

 

– I budsjettet som ble vedtatt ligger det inne store besparelser på reduksjon i administrasjon og at vi vil få et mer digitalisert fylke fremover, sier Jensen.

– Nilsen vet at en eventuell utbygging av fylkeshuset skal «regnes hjem», det vil si at leiekostnader vi i dag har i Bodø på leie av lokaler må dekke lån og avdrag på et eventuellt nybygg.  Å ha ansatte som skal jobbe i lag spredt over hele byen er ikke noe godt alternativ, sier Jensen.

Mener Høyre ikke viser ansvar

– I år som i fjor ønsker Høyre ikke å vise ansvar, alle linjer skal bestå til elevene har søkt. Klasser skal ikke røres, la alt forbli som det er. I budsjettforslaget som ble vedtatt ligger store innsparinger på personell og også på digitalisering. Høyre ønsket å skru dette til ytterligere, sier han.

– Vi snakket en del under fylkestingsamlingen om at vi ikke måtte snakke ned Nordland elle nordlandskommunene. Registrerer at det første Høyres første dame i Nordland gjør er å kritisere egen kommunes ordfører. Tviler på at det er så veldig fruktbart, sier Jensen.