Vil komme endringer i tingrettsstrukturen - Himanshu Gulati på besøk i Vesterålen:

– Jeg kan ikke garantere noe, men jeg har fått et godt inntrykk

I august kommer domstoladministrasjonen med nytt forslag til tingrettsstruktur i Norge. Advokatforeninga er bekymret for at tingretten i Vesterålen kan havne på kuttlista. Onsdag var stortingspolitiker Himanshu Gulati på besøk for å høre på argumentene for å bevare Vesterålen tingrett.

Asbjørn Tingvoll (Sortland Frp), Hanne Elise Skare (advokat, Advokatforeningen) og Himanshu Gulati (stortingspolitiker Frp, justiskomiteen).  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det ble også diskutert å legge ned Vesterålen tingrett i 2016, forrige gang tingrettsstrukturen skulle behandles. Den gang ble Vesterålen tingrett redda av justiskomiteen på Stortinget. Nå håper styret i Midt-Hålogaland krets av den norske advokatforening at det samme vil skje igjen.


I fengsel i sju år for seksuelle overgrep mot barn under 14 og 16 år

En mann bosatt utenfor Vesterålen, er i Vesterålen tingrett dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep.

 

Onsdag var Frp-stortingsrepresentant Himanshu Gulati på Sortland for å besøke tingretten. Han planlegger å besøke flere tingretter før saken skal opp, for å treffe de skoen trykker hos, men sier Vesterålen er den første tingretten han i denne omgang har besøkt utenfor osloområdet:

– Det er fordi lokale krefter har vært veldig tydelige. Både politikere og advokatforeninga lokalt har vært flinke til å nå fram med sitt budskap, sier han.

Godt inntrykk

Gulati sier han har fått et godt inntrykk av Vesterålen tingrett.

– Min bekymring når det gjelder små tingretter har handlet om kvaliteten. Svarene vi har fått i dag er betryggende. Jeg kan ikke garantere noe resultat i Stortinget, men jeg har fått et godt inntrykk av tingretten her, sier Gulati. Han sitter i justiskomiteen, som i august får domstoladministrasjonens anbefaling til ny tingrettsstruktur.


Dømt til seks og et halvt års fengsel - må betale 250.000 i erstatning

I forrige uke gikk en rettsak i Vesterålen tingrett, der en mann fra Vesterålen var tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Nå har dommen i saken falt.

 

Hanne Elise Skare sitter i styret til advokatforeninga Midtre Hålogaland, og hun er en av dem som har jobba for å få Gulati på besøk.

– Vi er urolige for nedleggelse av tingretten. Å ha et vitalt rettsvesen er avgjørende, det er jo en grunnleggende del av samfunnet, vil jeg si. Mitt inntrykk som forsvarer er at tingretten her holder høy faglig kvalitet, dommene kommer raskt, det er kort berammingskø og det er en attraktiv arbeidsplass, sier hun.

Gulati har i tillegg til å snakke med lokale Frp-politikere og Advokatforeninga også snakket med sorenskriver Hans Edvard Roll i tingretten. Det styrket inntrykket av Vesterålen som en effektiv tingrett, med få restanser, 60-70 straffesaker årlig og omtrent like mange sivilsaker. I tillegg har Sortland også jordskifterett, så det blir en synergieffekt, påpeker han.

Himanshu Gulati (midten) var på besøk på Sortland onsdag.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Bekymret for reisevei

Gulati sier det alltid er noen sårbaheter med små tingretter, som også gjelder for Vesterålen.

– For eksempel gjelder det ved sykdom og lignende. Men berammingstidene her skulle mange tingretter gjerne hatt, sier han.

Gulati sier han har forståelse for bekymringene rundt spesielt lang reisevei for involverte parter, politi og advokater dersom tingretten på Sortland legges ned og vesterålsrelaterte saker da må gå andre steder. Også Skare er opptatt av dette:

– Det behandles mange tunge saker, som kan være vanskelige for de involverte. Det blir en ekstra belastning om du må reise langt for å delta i rettssak, sier hun. Bare den siste tida har for eksempel flere overgrepssaker vært oppe i tingretten.


Bård Wedding kaller saken «håpløs»

Bård Wedding må ikke betale erstatning til broren Roar - Kaller saken «håpløs»

Vesterålen tingrett har frifunnet Bård Wedding og de andre saksøkte. Roar Weddings selskaper må i tillegg betale saksomkostningene.

 

Tingvoll er som Frp-er tilhenger av effektivisering av offentlig sektor, men mener ikke Vesterålen tingrett er rett sted å begynne.

– Vi er selvfølgelig for å beholde tingretten her. Strukturendringer kan være bra, men da må målet være å effektivsere. Tingretten her på Sortland fungerer slik jeg har forstått det effektivt, sier han.

Politikerne har per nå fått lite informasjon om saken, men det vil trolig komme mer før august. Det er trolig at politikerne vil stå sammen om å bevare tingretten.

Advarer mot nedleggelse

Også regionrådet skal involveres - tidligere i år sendte Advokatforeninga i Midtre Hålogaland en uttalelse til rådet om Vesterålen tingrett.

De representerer i tillegg til Vesterålen også advokater i rettskretsen til Lofoten tingrett, Trondenes tingrett (Harstad) og Ofoten tingrett (Narvik). De skriver at de er svært bekymret for framtida til domstolen i regionen.

«På bakgrunn av de signaler styret har fanget opp, fra DA og politisk hold, synes det å være en betydelig risiko for at både VT og Lofoten tingrett kan bli nedlagt. Ofoten tingrett er også i faresonen. Trondenes tingrett synes å kunne bestå, muligens som en regiondomstol for Ofoten, Vesterålen og Lofoten,» skriver de. De påpeker at mange i regionen alt har relativt lang reisevei til tingretten.


Advokaten: – Jeg skal bistå min klient under alle avhør

– På grunn av alvorlighetsgraden i siktelsen som politiet har tatt ut mot min klient, har jeg informert politidistriktet om at jeg skal bistå ham under alle avhør som politiet skal ha framover.

 

Styret i foreninga trekker også fram antallet advokater i regionen. Det er 17 aktive advokater i Vesterålen med sete på Sortland, Melbu og Myre, og flere er på vei (advokatfirmaet FINN etablerte seg i oktober og rekrutterte på tidspunktet uttalelsen fra foreninga ble skrevet). I de sakene staten betaler for reisevei vil lengre reisevei for advokatene bety høyere offentlige utgifter. Det samme gjelder for eksempel politiet.

«Domstolens tilstedeværelse har videre bidratt til å bygge opp et unikt kompetansemiljø i Vesterålen, gennom de stedlige advokatene, politiadvokatene og samlokaliseringen av politiet på Sortland etter nærpolitireformen. Det arbeides i tillegg med å få lokalisert et av statens barnehus til Vesterålen. Styret er av den oppfatning at uten en stedlig domstol vil arbeidet bli vanskeligere.»

De åpner dog for å subsidiært støtte en løsning der tingretten på Sortland underlegges en annen - som Salten i Bodø, med administrasjonen et annet sted men fortsatt  domstol på Sortland.

– Det viktigste er å ha en stedlig domstol, så vi må være pragmatiske. Men vi mener jo det gir helt feil signal om myndighetene legger ned tinretten på Sortland, når for eksempel politiet i Vesterålen nylig er samlet her.

Foruten Skare består styret i Advokatforeninga Midtre Hålogaland av vesterålsadvokatene Trude Marie Wold (leder), Stian Auglend og Daniel Riibe-Stokland.