Ber tidligere mobbeofre ta kontakt raskt

Neste uke er det meklingsmøte mellom William Rosenvinge og Sortland kommune. Rosenvinge håper så mange som mulig med lignende historier tar kontakt før den tid. Samtidig sier advokaten at de er åpne for å komme til enighet med kommunen før rettssaken.

William Rosenvinge på Dagsrevyen 19. oktober.   Foto: Skjermdump NRK

Sortland

15. januar er det klart for meklingsmøte mellom William Rosenvinge, som har saksøkt Sortland kommune for 2,5 millioner, og kommunen. I utgangspunktet var selve rettssaken mellom partene berammet til samme dato, men den er nå utsatt til 22. mai. Dette skyldes at en ekstern sakkyndig vurdering av Rosenvinge og hans helse kom mye senere enn varslet.


Saksøkte Sortland kommune for millioner

Rosenvinge-sak utsatt til mai

Rettssaken mellom tidligere Sortland-elev William Rosenvinge og Sortland kommune er utsatt til 22. mai. Dette skyldes at utarbeidelsen av en sakkyndig rapport har tatt tid.

 

Rosenvinge sier han opplever rapporten som litt ufullstendig, og mener mye av hans sykdomshistorikk ikke er tatt med. Dette vil de komme tilbake til i retten, sier han. Advokaten Svein Kjetil Svendsen hos Elden advokatfirma, sier de likevel er tilfredse med flere av rapportens konklusjoner.

– Sakkyndigrapporten bekrefter årsakssammenheng og skade, vi er fornøyde med det. Vi er også fornøyde med noen av de faglige vurderingene som er gjort, og skal sjekke opp og vurdere hvilken betydning det har for vår sak, sier han.

Ber mobbeofre ta kontakt

Rosenvinge ønsker at folk i Vesterålen som har opplevd mobbing og selv vurderer å gå til sak, om å ta kontakt med ham på Facebook - helst før rettsmøtet 15. januar.

Rosenvinge ønsker å få i gang et smarbeid med NRK og FMM (Foreldrenettverket mot mobbing), og eventuelle andre, med det formål å kunne hjelpe de som velger å gå til sak for å vinne frem, sier han.

I høst ble Rosevinge informert om at så mange som 13 personer vurderte å gå til sak.

Det hadde vært til stor hjelp for dette prosjektet om de kunne ta kontakt med meg nå, sier Rosenvinge.


Konkludert med ett brudd hittil i år

Fire mobbesaker fra Sortland hos Fylkesmannen

I år har Fylkesmannen fått inn fire henvendelser om mobbing, krenkelser og dårlig arbeidsmiljø ved skoler i Sortland kommune. Det har også kommet én henvendelse fra Hadsel og en fra Andøy.

 

Han har gått til sak mot kommunen fordi han mener hans voksenliv og psykiske helse er ødelagt etter omfattende mobbing i barndommen. Rosenvinges påstand er at kommunen er ansvarlig for dette ettersom de ikke grep inn. I stevningsdokumentene beskrives både vold, grov muntlig trakassering og en hendelse som kan kategorisert som et seksuelt overgrep.

Kommunen har på sin side hevdet at de ikke visste om at dette foregikk før i ettertid og dermed ikke kunne gripe inn.

Skal forhandle om forlik

Rettsmeklinga i tingretten 15. januar er ikke åpen for offentligheten, fordi det ikke er en ordinær rettssak. Det er snakk om en mekling som har som mål at partene skal komme til forlik. Dette er de åpne for, ifølge Rosenvinges advokat.

– Vi får se om vi kommer til enighet under rettsmeklinga. Det er jo derfor vi møter. Formålet er å bli enige, sier advokat Svendsen.


Ordføreren om mobbing i Sortland:

– Vi vet ikke hva som skjer, det er problemet

Det ble under formannskapsmøtet torsdag tatt til orde for en bred og grundig gjennomgang av kommunens arbeid mot mobbing og status for mobbearbeidet på skoler i Sortland. Dette skjer etter flere avsløringer i mediene.

 

Han sier de har fått en del dokumenter i siste liten. Dette inkluderer blant annet sakkyndigrapporten. Han vil likevel ikke kritisere noen for at saken nå er utsatt.

– Det viktigste er at vi har alle de nødvendige dokumentene. Det er ofte uheldig at saker blir utsatt, men det viktigste er er å få saken belyst fra alle sider.