Mekling mellom Rosenvinge og kommunen avlyst:

– Vi klarer ikke å se at vi sitter med skyld som gjør at vi skal gå i forhandlinger

Kommunalsjef Erik Strand for skole og oppvekst mener det fra kommunens side ikke var noe grunnlag for å gå i forhandlinger. Det ville innebære en erkjennelse av at de hadde gjort noe galt, sier han.

Oppvekstsjef Erik Strand.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Mandag ble det kjent at meklingsmøtet mellom William Rosenvinge og Sortland kommune, som skulle vært avholdt tirsdag 15. januar, er avlyst.


Saksøkte Sortland kommune for millioner

Rosenvinge-sak utsatt til mai

Rettssaken mellom tidligere Sortland-elev William Rosenvinge og Sortland kommune er utsatt til 22. mai. Dette skyldes at utarbeidelsen av en sakkyndig rapport har tatt tid.

 

Det er kommunen som har trukket seg fra dette meklingsmøtet. Det begrunner skole- og oppvekstsjef Erik Strand slik:

– Vi ser ingen grunn til å gjennomføre rettsmeklinga. Vi ser ikke at vi har noe å bidra med inn i en slik mekling som har som mål at partene skal komme til enighet for å unngå rettssak.


Konkludert med ett brudd hittil i år

Fire mobbesaker fra Sortland hos Fylkesmannen

I år har Fylkesmannen fått inn fire henvendelser om mobbing, krenkelser og dårlig arbeidsmiljø ved skoler i Sortland kommune. Det har også kommet én henvendelse fra Hadsel og en fra Andøy.

 

– Betyr det at dere ikke ønsker å komme til enighet med Rosenvinge?

– Det handler ikke om ønske. Vi er jo den saksøkte parten her. Skal vi inn i forhandlinger på dette tidspunktet, er det å erkjenne at vi har trådt feil. Slik saka står nå ser vi ikke at vi har gjort det, sier Strand.


Oppvekstsjefen benekter å ha tilbakeholdt informasjon i Rosenvinge-saka:

– Vi har utlevert all dokumentasjon som vi hadde i saken

Oppvekstsjef Erik Strand sier kommunens rolle i en mobbesak, er å utlevere de dokumentene som finnes, noe Sortland kommune har gjort.

 

Han avviser at Rosenvinges kontakt med mediene har noe å gjøre med at kommunen har trukket seg fra meklingsmøtet.

– Vi forholder oss ikke det, vi forholder oss til elementene i selve stevninga. Der ligger det inne et krav til i overkant av to millioner kroner. Vi klarer ikke å se at vi sitter med noe skyld i saka som gjør at vi skal inn i noen forhandling om dette kravet, sier han.


Mobbesaken i Sortland:

«Jeg kan ikke huske at en lærer noen gang grep inn»

Vitneuttalelsene som følger med William Rosenvinges stevning av Sortland kommune forteller om omfattende mobbing, manglende inngripen fra lærere og et mønster som gjentok seg. Kommunens vitneuttalelser forteller derimot en annen historie.

 

Bakgrunnen for saka:


Tidligere elev går rettens vei etter vold og mobbing på skolen:

Saksøker Sortland kommune for 2,5 millioner i mobbesak

William Rosenvinge og Sortland kommune møtes i retten i januar. Saken gjelder omfattende mobbing mot Rosenvinge da han gikk på skole i Sortland kommune.