Folkemøter om idrettsplanen i Sortland

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser skal revideres. I den forbindelse arrangeres folkemøter på Kleiva, i Sigerfjord, på Holmstad og Maurnes for å få inn gode innspill åtil planen.
Sortland

I forbindelse med at kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser er under revidering inviterer Kulturfabrikken Sortland KF i samarbeid med idrettsrådet og lokale lidrettslag til møter.

Behov for anlegg og utvikling

Kulturfabrikken KF skriver på Facebook at målet med møtene er å samle  innspill om temaer som: Idrett og aktivitet i kommunen og i bygdene, kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og utvikling, frivillighet og tilrettelegging, og relaterte temaer innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelser.

 Det blir folkemøter både på Kleiva, i Sigerfjord, på Holmstad og på Maurnes. Først ut i møterekka er Maurnes skole, der folkemøtet arrangeres tirsdag 29. januar.