Brannfare fører til at bassenget på Maurnes holdes stengt

Som følge av feil på ventilasjonsanlegget knyttet til bassenget på Maurnes, er det ifølge kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune, Ann-Kristin Vinje, ikke forsvarlig å holde bassenget åpent.
Sortland

Det sa kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune, Ann-Kristin Vinje, da hun orienterte formannskapet om situasjonen torsdag.

Ikke forsvarlig

30. desember i 2018 rykket brannetaten ut til Maurnes skole etter melding fra det automatiske brannanlegget. Det var gått varmgang i komponenter knyttet til ventilasjonsanlegget ved bassenget, og disse komponentene ble dermed koblet fra. Dette førte til at anlegget stoppet. Etter besøk fra GK Inneklima AS, som har vært på jevnlige besøk ved anlegget, er det ikke forsvarlig, på grunn av brannfaren, å holde bassenget åpent uten et fungerende ventilasjonsanlegg.

– GK Inneklima AS sier at ventilasjonsanlegget er utdatert og har behov for utskiftning, med tilhørende endring og oppgradering av bygningsmassen. Dette har vært meldt over lengre tid, men det har ikke vært funnet midler i budsjettet til dette, sa Vinje.

Fordi at utredning av en eventuell ny skolestruktur i sortlandsskolen enda pågår, mente hun at det er hensiktsmessig å vente med en helhetlig rehabilitering av bygget.

– Behovet for bassengkapasitet tilsier likevel at det bør vurderes utskiftning av ventilasjonsanlegget for å sikre tilgangen til bassenget. Dette vil bli utredet nærmere og vi kommer tilbake til det i en politisk sak, sa Vinje.

Hun sa også at på grunn av manglende kapasitet i Sortlandshallen, er det ikke mulig å kjøre elevene ved Maurnes, Strand og Sigerfjord, til Sortlandshallen for svømmeopplæring. Dermed har ikke disse elevene per dags dato tilbud om svømmeopplæring.

– Ligger over nasjonale krav

Marthe Hov Jacobsen (H) sa at det raskt må komme et tilbud til elevene. Hun spurte hvor lang tid en utredning av mulighet for å oppgradere ventilasjonsanlegget ville ta.

– Vi har per i dag ikke et konkret tidsperspektiv. Vi har startet å jobbe med det, men vil komme tilbake til det. Samtidig må vi skille mellom bygningsmassen og ventilasjonsanlegget. Vi må vurdere hvordan det vil påvirke bygningsmassen å skifte ventilasjonsanlegget. Nytt ventilasjonsanlegg skal i utgangspunktet koste så lite som mulig, svart Vinje.

Beate Bø Nilsen (H) sa at det var mest interessant å vite hva de kortsiktige kostnadene ville bli. Samtidig lurte hun på om basseng var inkludert i skolestrukturdebatten. Oppvekstsjef Erik Strand svarte at de har bedt om at hallproblematikken sees i sammenheng med skolestrukturen.

Roar Wessel Olsen (H) spurte om det var lov å ikke ha et svømmeopplæringstilbud til disse elevene.

–  Vi er pliktet til å gi elevene svømmeopplæring for å oppnå kravene for for eksempel fjerde trinn. Vi i Sortland ligger, i motsetning til andre kommunene, over kravene, og har dermed litt å gå på. Hvordan vi kan fordele den tiden vi har i Sortlandshallen på disse elevene, må vi snakke med de andre skolene, også videregående, for å finne ut. Vi vil sørge for at våre elever får tilgang til det de trenger av svømmeopplæring, konkluderte Strand.