Sortland Museum hedrer sortlandsfotografer

– Sortland Museum hedrer fotografene Sigurd Skjegstad og Gunnar Grindstein som har betydd så mye for Sortland med fotoutstillingen Fotografene og byen, melder Sortland Museum i en pressemelding.
Sortland

– Sortland Museum forvalter arven etter Skjegstad og Grindstein. De mer enn 30.000 fotografiene de har etterlatt seg er på mange måter gullet i vår samling, og vi håper mange sortlendinger vil kjenne seg igjen i fotografiene som vi har plukket ut til utstillingen, sier Ane Høyem, enhetsleder Sortland Museum.

Tett på

Få fotografer har vært så tett på Sortland som Sigurd Skjegstad (1905–1989) og Gunnar Grindstein (1924–2000). Gjennom mer enn 50 år dokumenterte de sortlendingenes liv. 

Allerede i 1938 etablerte Sigurd Skjegstad sin fotoforretning på Sortland, der Gunnar Grindstein senere ble lærling. Grindstein startet egen fotovirksomhet i 1959, og overtok Skjegstads virksomhet i 1975 da hans tidligere læremester trakk seg tilbake. 

– De fleste av fotografiene i utstillingen er fra 1950- og 60-tallet. I denne perioden er Sortland ennå bare et tettsted, men samtidig er det som om den fremtidige byen trer fram gjennom kameralinsa. Glimt av det urbane fester seg til filmen og forteller om utviklingen av det moderne Sortland, sier Ane Høyem.

 

Foredrag

I forbindelse med utstillingen som åpner 29. januar klokka 18, vil fotograf Ove Aalo holde et foredrag om fotografiet som historisk dokument og om verdien av bilder før og nå. Aalo var fotograf i Sortland i perioden 1986-2010.

– I tillegg til Skjegstad og Grindstein, er kanskje Ove Aalo den fotografen som flest sortlendinger har et forhold til, og vi er svært glade for at Aalo vil åpne fotoutstillingen.

Fotografene og byen vil vises på Sortland Museum hele våren. Museet har samarbeidet med K. Nordhals Trykkeri og Galleri Vesterålen om produksjon av utstillingen.