Bot for oppbevaring av amfetamin

En mann er idømt en bot etter oppbevaring av narkotika.
Sortland

Det kommer frem av en dom fra Vesterålen tingrett.

Mannen sto tiltalt for å ulovlig ha oppbevart to gram amfetamin i sin bolig.

I retten ga tiltalte en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til ei bot på 8000 kroner. Dette med bakgrunn i en tidligere dom for ordensforstyrrelse på vedkommende.

Mannen ble dømt til boten på 8000 kroner, med et alternativ på 16 dagers fengsel om ikke boten betales.

Domfelte vedtok dommen.