KV Sortland har oppbragt britisk tråler:

Rederi fikk 800.000 kroner i bot for rapporteringsmangel

KV «Sortland» har oppbragt britisk tråler som ikke hadde orden i rapporteringen av sine sildefangster, og både rederiet og skipper er blitt ilagt bot.

  Foto: Kystvakten

Sortland

KV Sortland oppbrakte torsdag den britiske tråleren «Chris Andra» til Ålesund for manglende rapportering ved fiske etter sild.

Det skriver Kystvakten på Twitter.

Idømte forelegg på på 50.000 kroner til skipper og 800.000 kroner til rederiet ble vedtatt. KV «Sortland» er nå tilbake i patruljeområdet på Norskekysten.

– Er det ofte dere avdekker forhold som dette, med manglende rapportering av fangst?

–  Ja, det skjer med ujevne mellomrom at vi oppdager tilfeller som dette. I løpet av et år blir det anmeldt cirka i overkant av 50 fartøy. Det var det antallet vi hadde i fjor som hadde begått alvorlige lovbrudd i fiskeriet, sier operasjonsoffiser hos Kystvakten, Eling Øksevåg.

Fangst for over fem millioner kroner

I de aller fleste tilfellene som avdekkes, blir det idømt bot.

– Dette er et utenlandsk fartøy som er kommet til norsk sone for å fiske, og da stilles det strenge krav til at fartøy skal gi oss beskjed før de starter fiske, og skal rapportere daglig mens de er i fiske, fortelle oss hvor mye fangst de har fått og hvor hen de befinner seg, sier han.

– Dersom man ikke gjør dette, eller ikke gjør det godt nok er det strenge reaksjoner på det. Dette fartøyet hadde fangst for over fem millioner kroner ombord, som de hadde fisket i norsk sone på denne turen. Det setter det hele litt i perspektiv, hvorfor foreleggene blir så høye, sier operasjonsoffiseren.