«Æ e mæ» inn i regjeringens handlingsplan mot voldtekt

Da regjeringen la frem sin handlingsplan mot voldtekt mandag, var Sortlands «Æ e mæ» en viktig del av denne.

Helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen.   Foto: Marius Birkeland

Sortland

Sortland kommunes prosjekt «Æ e mæ» har skapt overskrifter og interesse både i Norge og utenlands de siste åra. Prosjektet, som går ut på å lære barn og ungdom fra et tidlig stadie å sette grenser for egen kropp har nå også fått en stor del av regjeringens handlingsplan mot voldtekt, som ble lansert mandag denne uka.

«Regjeringens handlingsplan mot voldtekt fokuserer på målrettet forebyggende innsats, et godt hjelpetilbud etter voldtekt, god faglig oppfølging av fornærmede, god etterforskningskvalitet samt mer kunnskap og kompetanse.», heter det på Regjeringen.no.

I planen er det listet opp sju tiltak for målrettet forebygging mot voldtekt. Her er Sortland og «Æ e mæ» inne som punkt tre.

«Bidra til at gode modeller for forebygging av seksuelle overgrep gjøres kjent i alle landets kommuner, jf. Sortland kommunes modell «Æ e mæ». Ansvarlig departement: HOD», heter det i planen.


Vil øremerke midler til skolehelsetjenesten:

– Sortland er et eksempel til etterfølgelse

De siste årene har helsetjenester for barn og ungdom fått bevilget store ekstratilskudd fra regjeringen. Nordland Aps ungdomskandidat, Simon Johnsen, mener slike midler må øremerkes for at de faktisk skal gå til det de er tenkt.

 

– Stas

Helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen har «Æ e mæ» som sitt hjertebarn og har vært rundt om i landet og snakket om prosjektet. Han liker selvsagt at «Æ e mæ», eller det som Regjeringen kaller Sortlandsmodellen, nå er inne i handlingsplanen.

– Det er stas. Vi visste jo at departementer og organisasjoner er veldig sans for «Æ e mæ», men vi visste ikke at modellen kom med i handlingsplanen. Så det var en gledelig overraskelse, sier Jacobsen.

Han mener modellens inntreden i handlingsplanen er en anerkjennelse av jobben som er gjort i Sortland.

– Det at det står i handlingsplanen betyr ikke at det er noen lov eller at det er nedfelt at det skal gjennomføres. Når det er sagt er det en sterk føring for at de skal gjøre det på vår måte. Det er en anerkjennelse, sier Jacobsen.

Opplæring før første steg

Men hva er så «Æ e mæ» i Sortland, og hvordan kan denne implementeres i hele landet?

Jacobsen forteller at modellen går ut på at man starter å jobbe allerede når barnet er nyfødt:

– Da inviteres foreldre inn på kurs, videre følger vi opp for hvert trinn i barnehagen. Det er et eget program for hver årstrinn. Det handler blant annet om å skaffe et vokabular med tanke på kroppsdeler. Hva som er gode berøringer og ikke og hva som er gode eller onde hemmeligheter. Det skal gjøre ungene i stand til å sette grenser for egen kropp, sier Jacobsen.

Dette fortsettes på trinnene i grunnskolen og særlig 7. klassene har et stort program.

– Her handler det om å behandle sin egen og andres kropp med respekt. Informasjon om overgrep gis og det gis kunnskap som skal lære dem å sette grenser det skal skapes forståelse for andre sine grenser.

Den siste delen handler om russen. Kullet som går ut fra sortlandsskolen i år, har vært gjennom dette programmet. Her får russen info om voldtekt, med fokus på konsekvenser og strafferamme.


Presenterte «Æ e mæ» for helsetopper og kronprins:

- Tror mange vil følge i Sortland sine fotspor

Helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen, har fått mye skryt for jobben han og andre i kommunen har gjort med prosjektet «Æ e mæ». Han tror prosjektet vil få ringvirkninger og bli etterlignet over det ganske land.

 

Egen nettside

I fjor fikk «Æ e mæ» midler fra Nordland fylkeskommune, fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet for å skrive programmet ned. I utgangspunktet var planen å lage et hefte med info om programmet. Det endte med noe helt annet.

– 11. april lanserer vi en nettside æemæ.no. Denne nettsidens innhold er foreløpig hemmelig, men vi vil lansere den 11. april på et kommunestyremøte, sier Jacobsen hemmelighetsfullt.