Underviser barn i arabisk på Sortland

Å beherske flere språk er en verdifull ressurs både for enkeltmennesket og for samfunnet

Fra venstre: Riham Aba Zaid, Ranya Kurdi, Mouhammad Mouaiad og Hala Alnabki sammen med sine elever.  Foto: Hasiba Alsayed

Sortland

Mohamad Mouaid, Hala Alnabki og Ranya Kurdi, kom til Sortland sammen med sine familier for omtrent tre år siden, som en del av FNs flyktningekvote. De har forskjellig utdanningsbakgrunn, men har felles interesse for å undervise barn på arabisk.

– Først var det viktigste å lære norsk for å kunne forstå hvordan det norske samfunnet fungerer. Men samtidig tenkte jeg og mannen min på hvordan vi kan vi lære våre barn arabisk. De er små og fikk ikke undervisning på arabisk i hjemlandet. Etter hvert oppdaget vi at dette var en utfordring for flere enn våre barn. Det er også flere som ønsker at barna deres skal lære arabisk samtidig som de lærer norsk, forteller Hala.

– Vi søkte om morsmålslærer på skolen, men fikk det ikke. Derfor måtte vi tenke på en annen måte. Jeg tok initiativ for å samle inn navnene til alle som ønsker å lære barna sine arabisk, og så søkte jeg kommunen på nytt. Denne gangen fikk vi lov til å undervise på arabisk hver lørdag, på Sortland barneskole, sier Muhammad.

Ranya med sine elever på klasserommet.  Foto: Hasiba Alsayed

 

Frivillige glede

Hala og Ranya har erfaring som lærere, selv om at Ranya har utdannet seg som advokat i hjemlandet. Sammen med dem står Riham, som er assistent. De fire frivillige, gjennomfører undervisning hver lørdag fra kl. 10 - 12. Pensumbøker har de kjøpt på nettet. De forteller at de gjør dette med stor glede, og mener at språk er nært knyttet til identitetsdanning, sosialisering og kulturelle uttrykk. Ifølge dem, kan familier med minoritetsbakgrunn lettere holde kontakt med slekt og venner i opprinnelseslandet dersom de bevarer morsmålet sitt.

25 elever

På de to klasserommene som undervisningen foregår på, er det omtrent 25 elever, fra mange forskjellige land. Noen kan muntlig arabisk, og noen har norsk som morsmål. Elevene er fordelt på fire grupper, som inkluderer en alfabetgruppe, en nybegynnere og to grupper der søkelyset mest er på grammatikk og lesing.

Rektor på Sortland barneskole, Mette Paulsen, og inspektør Linda Bertheussen, gjør sitt beste for å tilrettelegge jobben.

– Samtidig får vi hjelp fra mange foreldre, sier Hala.

Søt avslutning

Tilbudet er helt gratis til alle barn som vil lære seg arabisk. Og tilbakemeldingene har vært veldig gode fra både elever og foresatte.

– Vi mener at det ikke bare er vi frivillige som skal ha æren, for elevene og foreldrene gjør også en veldig god innsats. Og på slutten av dagen koser elevene seg med lørdags godteri, konkluderer Ranya og Hala.