17. mai på Sortland:

Gjentar fjorårets suksess

Omleggingen rundt 17. mai i Sortland i fjor ble en suksess, og dermed blir årets arrangement på nasjonaldagen i stor grad lik fjorårets arrangement. 17. mai-komiteen er fornøyde, og har gjort noen få endringer for å sørge for at årets feiring blir en innertier.

17. mai-komiteen i Sortland. Fra venste: Roar Christensen, Kjell Olsen, Aid-June Eriksen, Gøril Johnsen, Svein Robert Vestå, Mona Dahl og Malin Koren.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Vi har blant annet flyttet ordførerens velkomsttale og barnetalene til plassen utenfor Kulturfabrikken, og de vil bli holdt i forkant av barnetoget, sier leder av 17. mai komiteen Svein Robert Vestå.

Mona Dahl, nestleder i Kulturfabrikken og koordinator i komiteen, sier at de har gjort dette fordi at de opplevde at det var vanskelig å få god lyd i Blåbyhallen i fjor.

– I år vil barnetalerne få et større fokus, noe de absolutt fortjener, sier hun.

– Gå til sentrum

I likhet med tidligere år, vil flagget bli heist 08:00 og fra 08:30 vil korpset spille i gatene. Nytt at året er at kransenedleggelsen ved Minnebautaen ved Sjøforsvarets Kystvaktstasjon vil skje før barnetoget.

– Vi fikk tilbakemelding fra korpset om at de fikk det veldig travelt i fjor. Dermed endret vi tidspunktet i år, sier Kjell Olsen i komiteen.

Barnetogoppstillingen skjer utenfor Kulturfabrikken, der det som tidligere nevnt blir holdt tale. I likhet med i fjor, blir det heller ikke i år noen hovedtaler. Etter å for første gang hatt samlet barnetog for Sortland barneskole og Lamarka skole, blir det også et felles tog for disse i år.

– Da toget gikk 10:00 syntes folk det var et jag om morgenen. Dermed har det at vi justerte tidspunktet for barnetoget med en time, blitt en suksess, sier Vestå.

I programmet for årets 17. mai i Sortland, som man blant annet finner på Kulturfabrikkens hjemmeside, står det at man kan parkere utenfor Skibsgården.

– Det er en feil. På morgen før barnetoget blir det oppstillingsplass, og dermed ikke mulig å parkere der, sier Dahl.

Komitéen oppfordrer så mange som mulig å gå til sentrum på 17. mai, fremfor å kjøre.

Endringer i ruta

Med et barnetog med to barneskoler i stedet for én, sier han at det blir litt mer jobb for å få logistikken til å gå opp.

– Samtidig ser vi at det gir mer i inntjening til FAU ved de to skolene, sier Vestå.

I likhet med i fjor, blir det også i år arrangementer i Blåbyhallen.

– Vi vil oppfordre så mange som mulig til å ta med kontakter til Blåbyhallen. Man kan også betale med kort og Vipps, men det går raskere å betale med kontanter, sier Olsen.

Togrutene på 17. mai i Sortland  Foto: 17. mai-komiteen

 

En annen endring i år er ruten barnetoget tar.

– Tidligere har toget gått opp til Lamarktunet, men i år har vi lagt ruta forbi omsorgsboligene i Sjøgata slik at vi også ivaretar de eldre der, sier Vestå.

– Et mer kompakt program

En annen endring i programmet er korpsenes Matiné.

– Etter tilbakemeldinger fra dem, er ikke matinéen lenger før russetoget, men etter. Denne endringen har bidratt til at vi kan vise to filmer.

Hun mener at de i år har fått til et litt mer kompakt program.

For å få alt dette til, er komitéen klar på at de har vært avhengige av sponsorer.

– Vi har vært rundt hos mange bedrifter, og de er veldig positive til å sponse oss, sier Malin Koren.