Sier ja til tomtesalg til Calanus ved Holmen

Formannskapet i Sortland sier enstemmig ja til å selge industritomt til Calanus ved Holmen.
Sortland

Rødt sin representant, Christoffer Ellingsen var derimot veldig skeptisk. Saka kom formannskapspolitikerne i hende tirsdag som da har hatt bare to dager å sette seg inn i tolv sider med avtaletekst.

Ellingsen stilte spørsmål ved om det er laget en reguleringsplan og status for den, ettersom det var ganske detaljerte skisser som fulgte saka.

Næringskonsulent Geir Breivik opplyste formannskapet at det er laget en reguleringsplan i forbindelse med byggingen til Holmøy, og at tomta ligger innenfor det regulerte området som er regulert til industri. På spørsmål om hvorvidt utslippstillatelse er gitt kunne Breivik deromot ikke svare, på om dette er ting som er avklart.

Trøblete for Rødt

– For Rødt er dette trøblete med den fangsten som denne industrivirksomheten bygger på, sier han med henvisning til raudåte.

– Våre vurderinger er at dette ikke er forsvarlig utreda og forsket på, eller tatt utgangspunkt i føre-var-prinsipp. Det får også ganske store reaksjoner fra andre marine næringer. Og det er stor skepsis fra forskere med tanke på dette. Å høste så lavt i næringskjeden, det er ikke ordentlig avklart hvilke konsekvenser det gir, sier Ellingsen.

– Det går an å si nei, vi vil ikke ha en industrivirksomhet i Sortland så lenge råstoffet den virksomheten er basert på ikke er forsvarlig. Rødt har diskutert dette grundig og vi vil gå for innstillinga og si ja. Så får kampen for hvordan man skal ta ut marine ressurser foregå på en annen arena enn her, sier han.

Glad for støtte

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) er glad Rødt støtter innstillinga om å si ja til industritomt til Calanus.

– Jeg tenker at det er en annen sak når man diskuterer høsting av marine ressurser. Så får vi forholde oss til dette, som er salg av industritomt. Jeg er veldig glad for at vi beveger oss mot å få industri og produksjon, at det blir mer av det på Sortland, sier hun.

– Det har vært jobbet ganske mye for å få dette på plass. Og mye jobb er gjort for å komme dit vi er nå. Der er tidsfrister og avtaler som man er omforent om og mye arbeid og ressurser som ligger bak, og jeg er veldig glad for at vi er der vi er i dag, sier Bjørkmo.

Høyres Roar Wessel Olsen (H) er også begeistret.

– Jeg synes dette er positivt, sier han.