Her er årets russetale fra rødrussen i Sortland

Her kan du se årets russetale fra rødrussen på Sortland.

Sortland

Den holdes av presidentene Gina Alida Ellingsen og Jørgen Henriksen.