Tjente betydelig mindre på søppel

Reno-Vest Bedrift IKS tjente betydelig mindre på bedriftssøppelet i 2018 enn i tidligere år.
Sortland

Det viser årsregnskapet fra selskapet, som er eid av kommunene.

Omsetningen steg med cirka 10 prosent til 60,2 millioner kroner, men driftsmarginen forverret seg kraftig. Selskapet bokførte «bare» et driftsoverskudd på 2,4 millioner kroner. Det var 4,2 millioner kroner lavere enn i 2017. Marginen falt fra nær 12 prosent i 2017 til nesten fire prosent i fjor. Årsaken er betydelig høyere varekostnader. Kostnadene steg fra 28,5 til 34 millioner kroner.

Daglig leder i Reno-Vest Bedrift IKS er Jan-Gunnar Karlsen. Han fikk en samlet godtgjørelse, pensjon inkludert, på 809.000 kroner.