Fylkesmannen i Nordland:

Gir tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Fylkesmannen i Nordland har innvilget å gi 700.000 kroner i stimuleringstilskudd til veterinærtjenesten i Sortland/Hadsel, Bø/Øksnes og Lødingen vaktdistrikter.

  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Det fremkommer i et brev sendt til Sortland kommune, som er vertskommune for veterinærsamarbeidet i Vesterålen.


Vesterålen ber om tilskudd til veterinærvaktordningen

Kommunene Bø, Øksnes, Hadsel, Lødingen og Sortland søker Fylkesmannen i Nordland om et tilskudd på totalt 780.656 kroner i tilskudd til veterinærvaktordningen i regionen.

 

– Øker stabiliteten

Kommunene søkte Fylkesmannen om 780.656 kroner i tilskudd til veterinærvaktordningen i regionen i desember. 13. mars ble det sendt en revidert søknad, der det ble søkt om 1.200.000 kroner i tilskudd for 2019.

– Stimuleringstilskuddet øker stabiliteten og sjansen for å beholde veterinært personell over tid. God lokalkunnskap og erfaring er uvurderlig. Det er i tillegg viktig å få fram at vaktområdet Bø og Øksnes har behov for sesongtillegg i lammingstiden. Det vil si at det ytes statlige midler til å dekke opp en ekstra stilling i lammingssesongen, sto det i den første søknaden.

Det ble pekt på at det også er behov for sesongtillegg i lammingstiden i vaktområdet Hadsel, Lødingen, Sortland og Kvæfjord.


Politikerne vil ha veterinær i Andøy:

– Veldig glad for tilskudd

Politikerne i Andøy vil gjerne at Inger Anne Hovind Frøysedal skal bli værende som veterinær i kommunen. – Jeg er veldig glad for tilskuddet, sier Hovind Frøysedal til VOL.

 

Totalt omsøkt for 9,6 millioner

Fylkesmannen peker i sin vurdering på at de har fått inn søknader fra tolv vaktdistrikter og sju enkeltkommuner i 2019. Totalt er det omsøkt 9.633.641 kroner i tilskudd. Nordland er dog tildelt en lavere sum, 7.722.000 kroner i 2019.

– Stimuleringstilskudd skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger, skriver Fylkesmannen.

Hvilke søknader som skal prioriteres tar utgangspunkt i noen kriterier.

Også Andøy kommune har fått innvilget tilskudd, og får 250.000 kroner til veterinærvaktordningen.


Tilskudd skal sikre veterinærtjenester

Fylkesmannen i Nordland innvilger 180.000 kroner i stimuleringstilskudd til Sortland vaktområde og Bø og Øksnes vaktområde for 2016.