Formannskapet i Sortland:

Vedtok utbyggingsavtale for nytt hotell

Under torsdagens møte i formannskapet i Sortland kommune vedtok et enstemmig formannskap utbyggingsavtalen mellom kommunen og Hotelleiendom Nord AS. Saken blir sendt videre til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Formannskapsmøte i Sortland 6. juni.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Den vedtatte utbyggingsavtalen omfatter i hovedsak tre forhold; ny pumpestasjon med tilhørende betongkummer og ledninger, fremføring av sprinklervann til hotellet og oppgradering av eksisterende ledningsnett i Havnegata og Vesterålsgata, samt oppgradering av Selnes renseanlegg.


Rådmannens innstilling
  1. Kommunestyret vedtar utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og utbygger av hotell på gnr. 15, bnr. 2193, 22 og 2288.
  2. Sortland kommunes økonomiske forpliktelser videreføres og innarbeides ved behandling av kommende økonomiplaner.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 17.


Utbygger har tidligere vært Nordic Investment AS, men endres nå til Hotelleiendom Nord AS, som er et nyopprettet aksjeselskap for hotellutbyggingen.

Avsatt 25 millioner kroner

VOL har tidligere omtalt at kommunen vil få følgekostnader ved prosjektet. Dette fordi at avtalen binder Sortland kommune til å ta ansvar for ny pumpestasjon i Havnegata, oppgradering av ledningsnett i Havnegata og Vesterålsgata, samt oppgradering av Selnes renseanlegg.

Ifølge sakspapirene til formannskapsmøtet er det avsatt 25 millioner kroner til vei, vann og avløp (VVA) fra Havnegata ved Kulturfabrikken til Kystvakta i økonomiplanen, med 13 millioner kroner i 2021 og 12 millioner kroner i 2022. Dette omfatter også ledningsnett og pumpestasjon.

– I kommunens langsiktige plan som lå til grunn for behandlingen av økonomiplan 2019-2022, er oppgradering av Selnes renseanlegg gitt prioritet 2026/2027. Det foretas ny, samlet vurdering av langsiktig behov for oppgradering av VVA før behandling av økonomiplan for 2020-2023. Det forutsettes at fremtidig hotell imidlertid får koble seg til eksisterende VA-anlegg frem til utbedringene er på plass, står det.


I utbyggingsavtalen fremkommer følgende:
  • Utbygger knytter seg til eksisterende kommunale vannanlegg. Sortland kommune leverer vanligvis ikke vann til sprinkleranlegg, men hvis utbygger kan dokumentere at sprinkleranlegget ikke har behov for større vannmengde enn seks liter i sekundet og trykk på fem bar, kan det eksisterende kommunale anlegget benyttes. Hvis ikke må utbyggeren selv bekoste løsningen for sprinkleranlegg.
  • Utbygger må betale en andel av fremtidig pumpestasjon med tilhørende kum- og ledningsanlegg. Utbyggers andel utgjør 240.000 kroner.
  • Følgeprosjekter utenfor planområdet innebærer oppgradering og opprydning av eksisterende ledningsnett fra Havnegata til Kystvakta, og videre til Vesterålsgata, samt oppgradering av Selnes renseanlegg. Sortland kommune har ansvar for følgeprosjektene.

Marthe Hov Jacobsen (H) ba om å få sin habilitet vurdert. Årsaken til dette er at hennes onkel, Harald Mikal Jacobsen eier Sortland hotell. Sortland hotell er eneste hotell på Sortland per dags dato, og vil bli konkurrent med det nye hotellet. Hov Jacobsen ble vedtatt inhabil mot en stemme fra Christoffer Ellingsen (R), som også stemte mot sist habiliteten til Hov Jacobsen ble vurdert.


– Hva med at vi tar inn en vannledning her?

Sortland trenger mer vanntilførsel, og ordfører Tove Mette Bjørkmo la frem et forslag til hvordan ei vannleding kan gi mer vanntilførsel til Sortland sentrum.Utbyggingsavtale for hotell ut på høring:

– Uakseptabelt i 2019 å sende kloakk rett ut i sundet

Formannskapet sender utbyggingsavtale for hotell ved Kulturfabrikken ut på høring. Kommunen må oppgradere avløp i området men har dispensasjon for utslipp. – Det er uakteptabelt å sende kloakk rett ut i Sortlandssundet, sier Beate Bø Nilsen (H).Bygging av nytt hotell ved Kulturfabrikken:

Oppføring av hotellet vil gi store følgekostnader for Sortland kommune

Hotellbygging ved Kulturfabrikken fører til at en større oppgradering av vann- og avløpsanlegg må foretas i området. En pumpe- stasjon som skal betjene området vil koste to millioner kroner.Skal bygges ved Kulturfabrikken:

Nyhotellet søker dispensasjon fra blåbyfargen «Sildvik blå». Vi heller ha aluminiumsplater

Hotellbygget vil framstå som svært dominent og bastant om det får en mettet hovedfarge i henhold til blåbypaletten, skriver arkitektkontoret Hamperokken. I en søknad til Sortland kommune ber arkitektene nå om flere dispensasjoner.Satser på byggestart i september

Om alt går etter planen, er det første spadetaket for et nytt hotell på Sortland bare et knapt halvår unna.Planlegger å investere 160-200 millioner - nærmere realisering etter møte:

Slik blir hotellet ved Kulturfabrikken

Onsdag var det møte mellom kommunen og partene som vil bygge hotell ved Kulturfabrikken. Det var mye optimisme etter møtet, og for første gang kan planene presenteres for offentligheten.Neste steg for hotellplanene på Sortland:

Skal legge fram planene for politikere og administrasjon neste uke

Planene for hotellet ved Kulturfabrikken slik Nordic Eiendom ser dem for seg er klare og skal presenteres for administrasjonen og politisk ledelse i kommunen 12. desember.