Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.

Christoffer Ellingsen og Rødts utsettelsesforslag om skolestruktursaken, ble nedstemt i torsdagens formannskapsmøte.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Bakgrunnen for dette er at kommunestyret skal gjøre et av de største beslutningene på tiår i Sortland, og da bør befolkningen bli en del av diskusjonen frem til valget. Dette slik at folk har mulighet til å bidra å påvirke den endelige beslutningen rundt skolestrukturen ved valget, sa han.


Skolestruktur i Sortland:

Rådmannen endrer sin anbefaling

Under torsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Sortland behandle og vedta kommuneplan for skolestruktur 2019-2034. Foran møtet har rådmann Randi Gregersen endrer sin anbefaling til skolestruktur i kommunen.

 

–  Det er vi som burde avgjøre dette

Nordlund uttalte at han støttet Rødt sitt forslag. Lena Sørli-Gjertsen, representant for barn og unge i Sortland kommune, uttalte at en utsettelse ville være å utsette noe som innbyggerne bør få en avgjørelse på. Dermed håpet hun som barn og unges representant at prosessen ville fortsette.

– Det er ikke noe stort krav i befolkningen på at man skal ha en gjennomgang av skolestruktur, det er det politikerne som ønsker. Dermed skjønner jeg ikke hvilken fremdriftsproblematikk som ligger i at man vil utsette dette noen få måneder. Det vil ikke skje noe i sommer uansett, sa Ellingsen.

Marthe Hov Jacobsen, formannskapsrepresentant for Sortland Høyre.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Marthe Hov Jacobsen (H) ba om ordet og sa at denne utredningen ble bestilt i desember 2015.

– Vi har holdt på i tre år og det har vært jobbet veldig grundig. Det er vi som har bestilt den, og det er vi som må ta ansvaret. Jeg tror at dette kommer til å ta lang tid, men det er vi som har overblikket og vi som har jobbet lenge med dette. Dermed er det vi som burde avgjøre dette, sa hun.

Mona Sandvold (Ap) uttalte at hun støttet Hov Jacobsen i det.

– Det har vært folkemøter og veldig bredt debattert. Innbyggerne i Sortland fortjener å få en avklaring nå, og dermed vil jeg ikke støtte dette forslaget, sa Sandvold.

– Tenker at de er hørt

Ellingsen svarte at å bruke folkemeningen for å fremme at denne avgjørelsen skal forhandles nå, syntes han var veldig tynt. Han påpekte at denne utredningen var bestilt etter forrige valg.

– Det nye kommunestyret skal legge økonomiplanen for denne planen, og da kan man snu det å si at det bare skulle mangle at de ikke burde få være med på å bestemme. Dersom det blir et vedtak for å vedta denne strukturen nå, vil det avhengig av valgresultatet bli et spørsmål om å ta dette opp igjen, sa han.

Nordlund (Sp) sa at det var mange som hadde forventninger om en avgjørelse nå, men at det også var mange som forventer at dette skal avgjøres ved valget.

– Et utsettelsesforslag påvirker ikke det som ligger til grunn for å gjøre dette valget. Jeg tror nok at det som Rødt er inne på, hvis det viser seg at flertallet etter valget er et helt annet enn det som er i dag, vil det nok bli spørsmål om å ta dette opp igjen. Forutsettelsen er at man må følge et opplegg som gjør at fremdriften ikke forskyves, sa han.

Sørli-Gjertsen ba om ordet og uttalte at folket i Sortland har hatt mulighet til å uttale seg både gjennom høring og folkemøter.

– Dermed tenker jeg at de er hørt, sa hun.

Det ble stemt over hvorvidt et utsettelsesforslag skulle vedtas, og forslaget ble nedstemt mot to stemmer, en fra Nordlund og en fra Ellingsen.


Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.– Vi merker stort engasjementet når det gjelder skolestruktur

Høringsfristen for å gi innspill til kommuneplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, har gått ut. Rundt 25 innspill er kommet inn til kommunen.Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Sortland om ny skolestruktur:

– Enig med rådmannen om mye, men ikke alt

Utdanningsforbundet Sortland har kommet med høringsuttalelse i forbindelse med planen om skolestruktur i Sortland. Under kan du lese uttalelsen i sin helhet.Slik vil FAU ved Holmstad skole bli hørt i skolestruktur-saken:

Vil beholde minst 1.-7. trinn, og aller helst ungdomstrinnet også

Skolestruren i Sortland er oppe til politisk behandling. Nå er saken ute på høring, og flere har nå begynt å komme med sine synspunkter.

 

– Hallsituasjonen er prekær. Vi bør bygge nytt uten å vente på skolestrukturen

– Anleggsdekningen i Sortland kommune er tilpasset et innbyggertall på cirka 5000 innbyggere. Situasjonen er prekær og vi bør bygge nytt uten å vente på fasiten på skolestruktur, sier Håvard Hamansen Wallstad, som er trener i Sortland Volleyballklubb.Sortland Turnforening:

– Sortlandshallen er for liten for oss

En stor medlemsvekst de siste årene, mange på venteliste og en Sortlandshall som har for liten kapasitet, har bidratt til at Sortland Turnforening ønsker at det blir bygget en basishall i kommunen.– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.