– Vi har vært opptatt av å finne balanse mellom å bygge lønnsomt og å bygge det vi har behov for. Det mener jeg vi har klart

Torsdag var det offisiell åpning av vindmølleparken på Ånstadblåheia, som har vært i drift siden september, og i full drift siden januar. En av dem som var til stede i forbindelse med arrangementet, var olje- og energiminister Kjell- Børge Freiberg.

Olje og energiminister Kjell Børge Freiberg deltok på den offisielle åpningen av Ånstablåheia vindpark.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

– Å få lov å starte arbeidsuka i Vesterålen der du trives best, og får gjøre det vi har gjort i dag, å markere åpninga på denne parken, er fantastisk, sa Freiberg til VOL i forbindelse med den offisielle åpningen.

Da VOL pratet med statsråden, var han klar på at vindkraftparken i Sortland vil få vesentlig betydning på sikt.

– Denne vindparken har betydning langt utenfor Sortland. Den gir elektrisitet til 7.500 husstander. Vesterålen har lav kraftproduksjon, og vindparken bidrar dermed til større produksjon, presiserte Freiberg.


Har startet arbeidet med å reise vindmølleparken

Arbeidet med å reise vindmølleparken i Ånstablåheia, har startet. Prosjektleder i Nordkraft, Torkjell Lund, forteller til VOL at det foreløpig bare er de nederste komponentene av det som etter hvert skal bli 14 vindmøller, som settes opp.


Motstand fra flere hold

Det er ikke alle som har vært like begeistret for at vindparken ble lokalisert på Sortland og at prosjektet ble gjennomført. I en tidlig fase klaget blant annet Nordland Naturvernforbund inn konsesjonen som Sortland kommune hadde fått fra NVE, noe de ikke fikk gjennomslag for.

Freiberg er selv godt kjent med motstand mot vindkraft, både fra sitt embete som statsråd, men også internt i FrP. På partiets landsmøte for noen uker siden, var vindkraft et svært betent tema.


Vindturbiner kan «kappe» TV-signalet ditt

Dette melder NRK Nordland i dag.


Ingen teppebombing

På spørsmål om Freiberg følte ambivalens i forbindelse med å være til stede på åpningen av en vindkraftpark, samtidig som motstanden internt i eget parti er vesentlig, svarte han:

– Vindmøller engasjerer, det er det ikke tvil om, både i mitt parti og i andre partier. Vi har screenet hele landet med tanke på hvor det er fornuftig og klokt å bygge vindkraftverk. Vi er opptatt av å ivareta naturmangfoldet og det man ellers ivaretar i slike situasjoner, på en god måte. Samtidig har vi vært opptatt av å finne balanse mellom å bygge lønnsomt og å bygge det vi har behov for. Jeg mener at vi har dratt i håndbrekket og vært forsiktige. Vi har en nasjonal ramme for utbygging av vindkraft som er ute på høring nå. Formålet er ikke akkurat å teppebombe hele landet med vindmøller, slår Freiberg fast.


Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg:

Freiberg i hardt vær rundt spørsmål om hubro

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) er for tiden under press fra vernesiden i spørsmålet om stans av utbyggingen av vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune i Trøndelag.


Lang vei mot målet

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, har vært med tilblivelsen av Ånstadblåheia fra den spede start, da prosjektet var i en tidlig idefase.

– Dette er en hyggelig dag. Det er gått 15 år siden ideen kom opp i formannskapet. Det har vært en lang vei mot målet og at vi har kommet dit vi er i dag, sier hun.

Bjørkmo har ikke vært overrasket over at vindmølleprosjekt har møtt motstand underveis, og at det fortsatt gjør det.

– Å møte motstand er greit når det er snakk om et så stort inngrep i naturen. Samtidig håper jeg at de som er mot, tenker fremover og prøver å se at vi trenger fornybar energi i fremtiden og at vi trenger mer strøm, sier hun.


Vesterålskraft blir lite involvert

– Vesterålskraft sin involvering i prosjektet vil være beskjedent, sier direktøren i selskapet.Ønsker vindpark velkommen

Formannskapet i Sortland vedtok å gi Nordkraft dispensasjon til å bygging og drift av Ånstadblåheia vindkraftverk.