Fæsterålen søker 200.000 kroner fra vindmøllemidler

Fæsterålen feirer femårsjubileum i år, og ønsker Fortum inn som en av hovedsamarbeidspartnerne. Nå søker festivalen om 200.000 kroner i VinnVind-midler.

I år fyller Fæsterålen fem år, og ønsker å gjøre litt ekstra ut av jubileumet. Nå søker man Forutum om å gå inn som hovedsponsor, med 200.000 kroner av VinnVind-midlene.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Søknaden om støtte fra VinnVind-midlene er kommet inn til Kulturfabrikken.

I år går Fæsterålen av stabelen på Sortland 23.-24. august. Festivalen er Vesterålens største årlige arrangement og samler totalt iløpet av disse to dagene cirka 7500 personer.

– Vil gjøre litt ekstra

– Kveldsarrangementene har 18 års grense, men vi legger også stor vekt på FamilieFæsterålen som arrangeres lørdag ettermiddag. I tillegg samarbeider vi med lokale arrangører som Bondelaget å få ting til å skje for hele familien denne dagen. I år har vi fem års jubileum og vi ønsker å gjøre litt ekstra ut av det, skriver festivalsjefg Stein Inge Pedersen i søknaden.

Han medgir at sponsorer og samarbeidspartnere er utrolig viktig for festivalen.

– Vi hadde ikke hatt sjangs til å arrangere dette her uten de. Fæsterålen er iallfall noe som engasjerer folk veldig i regionen -og jeg tenker at det hadde vært supert for dere å vist dere litt frem her, samt signaleffekten en slik støtte gir, skriver han.

1500 barn og voksne

I fjor ble FamilieFæsterålen arrangert på lørdag tidlig ettermiddag. Dette trakk over 1500 barn og voksne til festivalområdet.

– Det var også slik at de som hadde dagspass eller helgepass til selve kveldsfestivalen kom inn på dette. For barn var det satt en billettpris på kun 198 kroner. Det er viktig for oss at vi kan ha en lav pris på inngangen her, ifølge søknaden.

Under FamilieFæsterålen vil de største sponsorene bli bra profilert blant annet med banner på siden av scene.

– Vi ønsker å ha Fortum som en av hovedsamarbeidspartnerene for festivalen. Det fins mange grunner for et selskap som dere å være med på dette, skriver Pedersen.

Felles omdømmeløft

Blant grunnene som er listet opp, er disse:

• Et felles konkret løft for å bygge omdømmet til Vesterålen som et attraktivt sted å bo og jobbe.

• Det er allerede en publikumssukssess med et positivt omdømme. Derfor er det veldig attraktivtå ha sitt brand tilknyttet Fæsterålen.

• Som samarbeidspartner får du eierskap i festivalen, og kan bruke det i din markedsføring.Du vil selvsagt også komme godt frem på alt av markedsmateriell til festivalen. Alt fra scene tilplakater/annonser/pressemeldinger.

• Du får en arena for å profilere deg mot dine målgrupper.

• En festival i en viss størrelse = økt omsetning både i reiseliv og lokal næringsliv.

• En arena hvor man kan møte barn og unge som er en vanskelig målgruppe å nå.

• Økt trivsel blant dine ansatte og intern stolthet over hvor de kommer fra.

Nettverkstreff

Det påpekes at festivalen også er et nettverkstreff for næringslivet i Vesterålen.

– Det er svært viktig for oss at dette er en festival for hele Vesterålen og ikke bare for Sortland. Derfor har vi hele tiden fokus på dette. Vi håper Fortum ser denne festivalen som noe positivt som skjer for alle aldre i hele Vesterålen -og dermed kan være med å støtte festivalen med 200.000 kroner. Da får dere som flere andre status som hovedsamarbeidspartner. Det er viktig for oss at de som støtter oss virkelig skal føle at de har noe igjen for dette, skriver Pedersen.

Blant gjenytelser til sponsorer er profilering på plakat, web, markedsmateriell, i tillegg til reklamekjøring på storskjerm i pausene mellom band, profilering på kinoreklame og store sidebannere på siden av scenen.

– At dette er viktig for mange i lokalsamfunnet å få realisert og at entusiasmen rundt festivalener stor er det ingen tvil om.Vi håper at dere er med på å skape dette til en fast tradisjon i Vesterålen skriver festivalsjefen for Fæsterålen i søknaden.