Foreslår gang og sykkelvei langs sjøen mellom Strand og Sigerfjord

Sykkelveien som planlegges mellom Strand og Sigerfjord kan gjøres til en attraksjon. Det mener MDG, som foreslår å legge denne med en plassering langs sjøen.

– Å legge gang- og sykkelsti langs sjøen, vil gjøre etappen mellom Strand og Sigerfjord til en attraksjon, sier Toine C. Sannes i MDG.  Foto: Imre Ø. Sannes 

Sortland

– Sykkelveien som planlegges mellom Strand og Sigerfjord, kan gjøres til en attraksjon - heller enn en kjedelig sykkeltur i eksos ved siden av busser og trailere, sier Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne.

I formannskapsmøtet som avholdes torsdag skal det gis en orientering av kommunalsjef Ann Kristin Vinje om gang og sykkelsti Strand-Sigerfjord, langs fylkesvei 85.

Sannes lister opp en rekke fordeler med å gi gang- og sykkelveien en sjønær plassering i stedet for å følge fylkesveien:

  • Flere vil sykle fordi det er så trivelig
  • En nydelig sykkeltur for ungene fra Sigerfjord, som etterhvert skal gå på skole på Strand
  • Hurtigruteturister på sykkel
  • Vi viser fram noe av det beste Sortland har

På strekningen finnes det også ei gammel bru, er det et troll under brua? Det ligger naust som er nordnorsk kystkultur, og en bjørkeskog som er en finfin trollskog, i tillegg til at det er liv i fjæra, både sjøfugl og smådyr å studere. Og på toppen av det hele kan du plukke med deg rabarbra hjem.

– Er et fantastisk område

– Miljøpartiet De grønne sitt poeng er: Sortland har ingen barcode eller operahus, men vi har mer enn «gløtt av hav» - dette må vi utnytte. Vi trenger å gjøre oss mer attraktive for å trekke nye folk til regioenen, og må tenke krativt i de vurderinger vi gjør også i forhold til arealplanlegging og veitraseer. Vi må fremheve livskvalitet og noe unikt. Dette vil bli en nydelig sykkeltur, slår Sannes fast.

MDG fram mot valget vil ha fokus på komme med de forslagene som kanskje ikke koster så mye, men der man tenker litt smartere.

– Vi har uansett ventet så lenge på denne gang og sykkelveien, at vi venter litt til går fint når vi kan gjøre den til noe helt annet enn en transport etappe for voksne på vei til jobb. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å gjøre oss attraktive, at folk har lyst til å komme hit, sier hun.

Sannes poengterer at på øversiden av fylkesveien blir ikke utsikten til sjøen like god, fordi deler av landskapet er gjengrodd.

– Mer attraktivt ved å spille på styrkene vi har

– MDG tror dette vil bli en opplevelse for de som bor her og for turistene som kommer hit. Ingenting er så vakkert som sundet og Sortland sett fra Sigerfjordsiden. Det er et fantastisk område, slår hun fast.

Sannes trekker paralleller til nasjonal turistveg, og doen på vestsida av Andøya som er en attraksjon.

– Nå er ikke jeg ingeniør, men jeg har vært og sett på området og på Strand slik veien går i dag er det bare et par meter før man kan svinge av og ned mot sjøen. Et par steder må veien bygges opp med tanke på havstigning, men jeg tror absolutt dette er løsbart, sier hun.

Forslaget er en del av programforslaget til MDG.

– Det er dette som skal være MDG sin profil i valgkampen videre, vi ønsker å velge de løsningene som er bedre for miljøet. Nå er ikke dette spesifikt et miljøtiltak, men det handler om å gjøre ting litt morsommere og litt smartere og mer attraktivt ved å spille på det vi har, slår Toine C. Sannes fast.