Sjømatnæringen skapte verdier for mer enn 100 milliarder i fjor

Sjømatnæringen hadde for første gang i historien en verdiskapning på mer enn 100 milliarder kroner.

Laks i oppdrett   Foto: Gratanglaks

Sortland

Det går fram av den årlige ringvirkningsanalysen som Sintef Ocean lager for lager på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Målet er å finne ut hva sjømatnæringen faktisk betyr for landet vårt, og rapporten slår fast at næringen blir stadig viktigere.

Av de 100 milliarder kronene ble i overkant av 60 milliarder skapt direkte innen fiskeri og havbruk. De resterende 40 milliardene innen næringsliv som er knyttet til hovednæringene.

Omsetningen til sjømatnæringen var i fjor på nesten 196 milliarder kroner.

Det var 29.000 årsverk i næringen i 2018. Ringvirkningene var 37.000 årsverk.