– Jeg stusser over at Vedum kaster seg inn i den lokale skoledebatten

Høyres ordførerkandidat i Sortland, Marthe Hov Jacobsen, kan styre sin begeistring for at at Sp-lederen Slagsvold Vedum kaster seg inn i valgkampen i innspurten, for å berge grendeskolene.

  Foto: Marius Birkeland

Sortland

– Jeg stusser over at Vedum kaster seg inn i den lokale skoledebatten, fordi dette er en lokal kommunedelplan som kommunestyret har sittet i førersetet for, poengterer hun.

Hov Jacobsen understreker at hun i utgangspunktet synes det er positivt at topp-politikere kommer til Sortland, siden det gir anledning til å synliggjøre viktige saker for kommunen. Men når det gjelder besøket til Vedum i valgkampens siste fase, er hun altså av en annen oppfatning.


Kaster seg inn i valgkampen for å berge grendeskolene i Sortland

Sp-er i medvind i nord, og partileder Trygve Slagsvold Vedum kommer fredag til Sortland. Da blir skolestruktur satt på dagsordenen til gangs.

 

Fremtidsretta skole

Høyre har vært klare i sin satsing, og vil ha to nye skoler, en på Strand og en på Lamarka, samt nedlegging av Maurnes og Sigerfjord.

– Det er slik at det er vårt mål å ha en fremtidsretta skole med best mulig kvalitet for alle elever. Fokus på kvalitet i skolen var en enstemmig bestilling fra kommunestyret, og også fra Sp sin varaordfører, sier Jacobsen.

Hun viser til at utredningen gav et klart svar.

– Vedum snakker om viktigheten av skolene i nærmiljøet. Dagens skolestruktur scorer høyest på nærmiljø i bygda naturlig nok, at man kan sykle dit. Men scorer lavere på alle de andre indikatorene enn vårt alternativ, sier hun.

Jacobsen viser til at nye skoler svorer bedre på profesjonsfellesskap og fagmiljø, fleksibel organisering av undervisninga, inkludering av elever med behov for særskilt tilrettelegging, og tilpasning til endringene i læreplanene.

– Moderne skolebygg gir også mer mulighet for praktiske fag. Mulighet for kantine og samarbeid med andre faginstanser og med helsesøster, som er noe vi har vektlagt. Og nybygg gir best utnyttelse av rammeoverføring per elev, sier hun.

–Hopper bukk over utredningene

– Det er slik at skolestruktur er en debatt som ikke er svart-hvitt, den inneholder mange skjønnsmessige vurderinger. Jeg synes likevel vi må forvente at skoledebatt handler om kvalitet og innhold i skolen, sier Jacobsen.

Senterpartiets lokale representanter stod bak bestillingen med skolestruktur-utredning.


Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.

 

– Man kan spørre seg hvorfor de velger å hoppe bukk over alle råd fra utredningene som går på kvalitet og innhold i skolene. Når de gjør det så stusser jeg på hvorfor de har bestilt den, spør hun retorisk.

– Sp lander på at det skal være som i dag. Det er det alternativet som gir mest «røde lys» for en fremtidig skole. Jeg er spent på hva det forventes at Trygve Slagsvold Vedum skal bidra med i debatten, annet enn en generell betraktning rundt det at det er en sentralisering, sier Hov Jacobsen.

–Er lokalpolitikkens ansvar

I helga var statsministeren på besøk i Vesterålen. Erna Solberg reiste rundt i Hadsel, Sortland, Vågan og Harstad i forbindelse med Arctic Race og Norway.

– Vi kunne sikkert hatt folkemøte med Erna om skolestruktur, men det er faktisk Sortland sitt ansvar og lokalpolitikken sitt ansvar. Jeg tror man skal anerkjenne det selv om det kommer topp-politikere på besøk, sier Jacobsen.

Hun utdyper:

– Synspunkter fra toppledelsen som Sp-ledelsen gjør her, da må man faktisk sette seg grundig inn i saken og det forventer jeg at Trygve Slagsvold Vedum gjør. Skolestruktur-utredninga er faktisk den største utredninga vi har gjort i Sortland, påpeker hun.

Dermed har SP-lederen et stivt stykke arbeid i å lese seg opp på saken. Høyres ordførerkandidat mener skolestrukturen uansett må være lokalpolitikernes gebet.

– Det gjelder lokalmiljøet, det er et lokalvalg og da må beslutningene tas lokalt og debatteres lokalt, slår Marthe Hov Jacobsen fast.

–  Spesielt

Ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland reagerer på at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal til Sortland for å debattere en kommundelplan.

– Jeg synes det er spesielt. Jeg kunne ikke tenkt meg å hente inn noen fra Ap sentralt for å gjøre det samme, sier hun-

Et sentralt spørsmål i den videre debatten, er hvordan Sp har tenkt å finansiere sine forslag.

–  Maurnes skole er fra 1954 og Sigerfjord skole er fra 1963. Dette er skolebygg som er kostbare å vedlikeholde, påpeker Bjørkmo.

Saken skal til politisk behandling før jul. Da skal rådmannen fremme forslag til finansiering. Bjørkmo sier at flertallet tenker å bruke sparte vedlikeholdspenger til å drifte nye skoler.

– Hvis Senterpartiet vil fortsatt drive andre skoler, og bygge nytt på Sortland, må de finne penger til dette ved å kutte andre steder, påpeker hun.