Båndtvangen opphevet, men ikke i Sortland

Det er generell båndtvang på hunder i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. I tettbygde strøk på Sortland skal hunder derimot holdes i bånd året rundt.

Den generelle båndtvangen er opphevet, men ikke i Sortland.  Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg

Sortland

Det er kun Sortland kommune i Vesterålen som har utvidet båndtvang for hunder. For alle de andre vesterålskommunene gjelder de generelle reglene.

På Sortland skal hunder holdes i bånd hele året:

- I tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk, med unntak av organisert aktivitet.

- I og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite.

- På kirkegårder.

Utover dette er det båndtvang på Sortland fra 1. april til og 1. november i utmark der bufe beiter.

Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten avtale.