Søker støtte for å berge økonomien

Kunsterhuset AS søker kommunen om 90.000 kroner i støtte. Rådmannen i Sortland foreslår igjen å legge Kunstnerhuset ut for salg.

Jørun Drevland synes det er overraskende at rådmann igjen fremmer forslag om å selge Kunstnerhuset på det åpne markedet.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Rådmannen har mottatt en henvendelse fra Kunstnerhuset AS Kulturfabrikken Sortland KF, der det står at Kunstnerhuset AS ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske forpliktelser.

Styret i kunstnerhuset AS ber derfor kommunen bevilge ytterligere 90.000 kroner, i tillegg til de 100.000 kroner som ble bevilget i formannskapet 24. januar i 2019. Dette står å lese i sakspapirene til neste ukes formannskapsmøte på Sortland.


Fakta om inntektene til kunstnerhuset

Saken om kunstnerhuset har over flere år vært oppe til politisk behandling, og det har fra ulikt hold vært antydet at Kunstnerhuset AS kan/skal være økonomisk bærekraftig.

Rådmannen registrerer følgende utvikling for selskapet i perioden 2017-2019 (fra regnskap og budsjett 2019):

  • 2017 samlet leieinntekter 143.000 kroner. Samlet utgifter 214.000 kroner.
  • 2018 samlet leieinntekter 120.000 kroner. Samlet utgifter 239.000 kroner.
  • 2019 samlet leieinntekter 110.000 kroner. Samlet utgifter 266.000 kroner.

Oversikten viser at inntektene har sunket med 23 prosent, til tross for at man brukte cirka 90.000 kroner på vedlikehold i 2018.

– Utgiftene har i samme periode økt med 24 porsent.Sortland kommune ga i 2018 et tilskudd på 90.000 kroner,  men dette var ikke tilstrekkelig til å balansere driften i selskapet, slik at underskuddet for 2018 ble 27.000 kroner, ifølge saksutredningen.

Kunstnerhuset hadde i tillegg utestående fordringer på 75.000 kroner(kommunen og KFKF). I 2019 har kommunen gitt 100.000 kroner i tilskudd, og dette økes nå med 90.000 kroner.

 

– Avhengig av kommunale subsidier

Ifølge saksutredningen vurderer rådmannen at drift av Kunstnerhuset AS for hvert eneste driftsår, er helt avhengig av kommunale subsidier for å unngå insolvens. Kapitalkostnader for en eventuell renovering, vil da måtte komme i tillegg.

Det presiseres også at rådmannen ikke kjenner til selskapets avtaler, men viser til at selskapet hittil i år har halvparten i leieinntekter, sammenlignet med i fjor.

– Rådmannen opprettholder sitt tidligere standpunkt, at Sortland kommune avhender Kunstnerhuset AS i det det åpne markedet. Dette vil gi kommunen inntekter forbruk i investeringsbudsjettet/ økt egenandel, samt bortfall av årlige driftstilskudd fra kommunen, heter blant annet i sakspapirene.

– Et viktig bygg og en verdi for Sortland

Jørun Drevland er en av de mange som i 2018 kjempet for bevaringen av Kunstnerhuset

– Det som ble vedtatt var at fremtida til Kunstnerhuset ses i sammenheng med kulturminneplanen som er under arbeid. Det er vedtaket som ble gjort står fremdeles politisk.  Jeg forventer at politikerne gir et klart signal nå også, at det de vil vi gjøre er å vente på hvordan den planen blir, sier Drevland til VOL.

Hun tilføyer at det er bra at det blir gitt et tilskudd fordi det trengs penger for å holde driften av huset gående.

– Det må komme ei sak hvor dette en gang for alle blir avgjort, slik at huset blir bevart i kommunalt eie. Fordi det er veldig viktig og et historisk bygg som vi trenger i Sortland, sier hun.

– Overraskende av rådmannen

Drevland peker på at det er litt tvetydig å både være positiv til å gi tilskudd og samtidig foreslå salg, slik rådmannen gjør.

– Når det er vedtatt at det skal ses i sammenheng med kulturminneplanen, synes jeg det er overraskende at rådmannen bringer dette opp på nytt, sier Drevland, og viser til at det ikke er lenge til til planen skal være på plass.

– Man må få sett ting i sammenheng, slik at det blir tatt en avgjørelse, sier hun.

Nylig var det sommerutstilling i Kunstnerhuset, som ble godt besøkt.

– Nå er det snart ny utstilling. Det er mange som ser at dette huset kan brukes til mye og har veldig stor verdi, slår Jørun Drevland fast.