Vesterålskommunene har sluttet seg til reiselivsstrategien:

– Dette er historisk, og nå skal Vesterålen ta et større steg

At alle de fem vesterålskommunene nå har sluttet seg til reiselivsstrategien for regionen, «Bærekraftig vekst mot 2025», ser reiselivssjefen, leder av reiselivsutvalget og lederen for Vesterålen Regionråd på som historisk.

Leder av Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, leder for reiselivsutvalget og ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo og Reiselivssjef i Vesterålen, Astrid Berthinussen, er storfornøyde med at alle vesterålskommunene nå har støttet seg til reiselivsstrategien.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Spenningen har vært stor om hvorvidt alle kommunene ville slutte seg til reiselivsstrategien, men nå har de altså gjort det, sier Tove Mette Bjørkmo, leder av reiselivsutvalget og ordfører i Sortland kommune.


Reiselivsstrategi for Vesterålen:

– Vinn-vinn for Andøy

Formannskapet i Andøy var mandag ganske lunkne til den nye reisemålsstrategien til Visit Vesterålen. Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen mener strategien er en vinn-vinn-situasjon for Andøy.

 

Tre hovedstrategier

Det har blitt jobbet for å få en slik felles reiselivsstrategi siden 2012, men støtet ble satt i 2017 da utformingen av reisemålsprosessen og utviklingsstrategien for alvor startet å ta form. Denne var ferdig før sommeren, og kommunestyrene i de fem vesterålskommunene har vedtatt å følge denne.

– Det har vært en omfattende prosess der både kommunene og næringslivet har vært med og kommet med sine innspill. Jeg er veldig stolt av at vi har fått dette til og for det engasjementet som har vist seg i de enkelte kommunestyrene, sier Siv Dagny Aasvik, leder for Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel kommune.


Formannskapet i Andøy:

Skeptisk til reiselivsstrategi

Politikerne i Andøy er mildt sagt skeptisk til forslaget til ny reisemålsstrategi for Vesterålen. – Det er nesten som man viker unna på å være ærlig om hva som er lokomotivet i reiselivet, sa Hermod Bakkevoll (KrF). 

 

Visjonen til «Bærekraftig vekst mot 2025» er: «Innen 2025 skal Vesterålen etablere seg som Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser, med vandring (hiking), nordlig dyreliv (whales and wildlife) og møte med en levende nordlig kystbosetting som signaturprodukter».

Astrid Berthinussen, reiselivssjef for Visit Vesterålen, sier at de på bakgrunn av kommunenes og næringslivets tilbakemeldinger har funnet tre hovedstrategier.

– Disse er Hikers Paradise, Flourishing Communeties og Whales & Wildlife. Vi har et enormt grunnlag for turer i friluft, blant annet med Dronningruta og Møysalen, en unik spydspiss med kval og det enorme dyrelivet vi har her, og mye blomstrende utvikling som skjer lokalt i Vesterålen, sier hun.

På bakgrunn av disse elementene har de kommet frem til de tre hovedstrategiene, som Berthinussen sier at de nå skal ta ut det vekstpotensialet som er i regionen.


Foreslår omorganisering av kultursamarbeidet

Vil bruke mer på kultur og friluftsliv

Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen friluftsråd foreslåes organisert som kommunale oppgavefellesskap. Det foreslåes også at kommunene skal bevilge mer penger til formålet.

 

– Lære av Lofoten

Aasvik poengterer at hvis man ikke ser satsningene som gjøres i Vesterålen i sammenheng, går det som regel ikke bra.

– For å komme med et eksempel sier de ved Inga Sámi Siida at turistene spør hvor de bør dra videre etter at de har vært hos dem. De ønsker virkelig å si at turistene bør reise videre til nabokommunene for å besøke for eksempel «The Whale» på Andøya eller Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, sier Bjørkmo.


Høy temperatur om reiseliv blant politikerne

– Folk som bor her har rett til beskyttelse mot masseturisme

I sin endelige behandling i kommunestyret har Hadsel kommune omfavnet reiselivsstrategien for Vesterålen.

 

I tillegg til de tre hovedstrategiene er det noe annet som har vært helt avgjørende for å få de fem medlemskommunene i Visit Vesterålen med på denne planen. Dette er gode rammebetingelser, som i hovedsak kan oppsummeres i tre deler:

  • Bærekraftig reisemål: Lokalt engasjement i et langt perspektiv.
  • Bedret tilgjengelighet/god infrastruktur.
  • Styrket kompetanse og økt profesjonalisering.

Dette skal bygge på NordNorsk Reiseliv AS sin nye merkeplattform og målgruppeinnsikt, og skal ha Visit Vesterålen som «nav», med ansvar for vertskap, marked og destinasjonsutvikling.

Berthinussen poengterer at dette er en utviklingsplan og ikke en markedsplan.

– Både næringslivet og kommunestyrene har vært veldig opptatte av at vi, med tanke på bærekraft og lokalbefolkningens opplevelse, ikke skal få det slik som de har hatt det i Lofoten. Det skal være bærekraftig turisme og det skal være gode opplevelser for lokalbefolkningen. Vi har en fordel av at vi kan lære av det som har skjedd i Lofoten, sier Aasvik sier Aasvik.

Bjørkmo sier også at det er svært viktig at dette skal bidra til en helårlig turisme og helårlige arbeidsplasser.


Bø kommunestyre:

Glad for reiselivsstrategi for Vesterålen

Reiselivssjefen i Vesterålen sier at reiselivsnæringene bidrar til vekst i hele regionen, samtidig som potensialet er stort for ytterligere vekst. Reiselivsstrategien ble tatt godt imot i Bø.

 

Infrastruktur og samferdsel viktig

Hva kommer så til å skje videre nå som alle fem kommuner har støttet seg til strategien?

Det er en rekke ting som skal på plass. Aasvik og Bjørkmo kommer til å jobbe videre med å få realisert «Veipakke Vesterålen», som må på plass for å få en god nok samferdsel og infrastruktur, samt toalettfasiliteter.

– Nå når vi går over fra fase to til fase tre, skal vi gjøre ord til handling. Det er en del konkrete tiltak som skal gjøres i forhold til bærekraft, som gjelder for eksempel både parkering og servicebygg. Vi er i dialog med Reno-Vest for å få på plass servicebygg rundt om i regionen, og i dette arbeidet har vi tett dialog med Destinasjon Lofoten og LAS Lofoten, sier Berthinussen.


Reiselivsstrategien er ferdig:

– Vesterålen skal bli Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser

– Reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er ferdig. På vegne av et samlet reiseliv i Vesterålen, har Visit Vesterålen siden 2017 jobbet med ny reiselivsstrategi (masterplan) for Vesterålen. Nå er den ferdig.

 

De fem vesterålskommunene er ikke bundet opp med noen økonomiske forpliktelser i forhold til reiselivsstrategien, men har sagt ja til å være en del av en felles plan der det er bred enighet om satsningsområdene.

– Vi har hatt med både Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune i prosessen med strategien. Det betyr at hvis det skal søkes støtte til gjennomføring av prosjekt, må prosjektet følge denne strategien for å få økonomisk støtte, sier Bjørkmo.

Både Berthinussen, Aasvik og Bjørkmo er enige i at fase tre av prosjektet på mange måter er startet, for eksempel med fem fiskevær i Øksnes og byggingen av det nye Hurtigrutemuseet i Hadsel.

– Siden reiselivsstrategien heter «Bærekraftig vekst mot 2025», er målet er at vi skal være kommet på god vei til 2025, men noen overlapp og glidende overgang vil det bli, sier reiselivssjefen.


– Det er nå vi skal løfte fram potensialet

Reiselivsnæringa er samlet til det som er den mest spennende, fremtidsretta og optimistiske workshopen i 2018.Arrangerer folkemøte om reiseliv i Hadsel:

– Vi må få turistene til å bli lengre

9. mai holder Hadsel kommune et folkemøte om reiseliv. Målet er å på sikt få turistene til å bli i Hadsel lengre.