– Stolte av at Holmøy Maritime er den første bedriften vi signerer avtale med

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll signerte onsdag under en avtale om lærplassgaranti med Holmøy Maritime. Signeringen er starten på et løp der alle ungdommer i fylket, skal være sikret læreplass.
Sortland

Nordland fylkeskommune er først i landet med å ha vedtatt læreplassgaranti. Garantien skal sikre at ungdommer får fullført sine yrkesfaglige utdanninger.

Den aller første avtalesigneringen ble med en av de store bedriftene i Vesterålen, Holmøy Maritime i Sortland.

Over 200 uten plass

– Vi holder nå på med læreplassgaranti. Per sist fredag var det over 200 av de som har gått ut av VG2 som ikke har fått læreplass ennå. Det går bedre og bedre og antallet har gått med, men det er fortsatt alt for mange, sier fylkesrådsleder Thomas Norvoll.

Noen fag peker seg ut som vanskelig å få formidlet læreplass til, blant dem er TIPP og helse- og sosial.

– Fylkestinget har vedtatt enstemmig at i Nordland skal det være slik at hvis du begynner på skole hos oss, skal det være mulig å fullføre. Å fullføre skole er også de to årene som lærling. Derfor har vi vedtatt enstemmig å ha en læreplassgaranti, sier han.

Samarbeid med bedriftene

Nå skal garantien fases inn. Og det er fylket som står bak garantien, ikke bedriftene. Samarbeid med bedriftene er dermed essensielt.

– Det er der ungdommene skal være lærlinger. Vi jobber med å få på plass såkalte intensjonsavtaler om at disse skal være læreplassgarantist. Det vi da gjør er å bli enig om at bedriften skal forplikte seg til å ta inn et visst antall lærlinger, sier Norvoll.

Endring i hvordan skolene styres

Nordland fylkeskommune gjør også ei endring på hvordan de styrer skolene.

– Til nå har det vært sånn at fylkestinget hvert år bestemmer hvilke fag som er på hver skole. Og vi har måtte gjøre store endringer fordi elevtallet går ned og for å stramme opp strukturen. Men vi ser at nå trenger vi mer forutsigbarhet, sier han.

Nå går dermed inn på fireårsløp, der fylkestinget fatter vedtak om hvilke fag som skal være for eksempel ved Hadsel videregående skole. Og så beholdes det slik i fire år.

– Derfor er det så viktig at vi nå jobber med å se på strukturen slik at vi vet at vi treffer. Med fireårs-løp får skolene mer tid til å utvikle fagene kvalitativt, sier han.

Fungerer som ledestjerne

– Skolene får også mulighetene til å promotere fagene bedre. Og kan si at utdanningen gir en mulighet for en læreplass og en karriere i området. Vi får en større forutsigbarhet, og det er i den forbindelse vi er avhengig av å få bedriftene med, sier han.

Holmøy Maritime er den første bedriften i Vesterålen som signerer.

– Det er viktig fordi vi vi prøver å få bedrifter som er flinke på dette med lærlinger, som har et godt omdømme og som kan fungere litt som ledestjerner for resten av arbeids- og næringslivet, sier Norvoll.

Innen tre år

Målet er at læreplassgarantien skal være på plass i løpet av tre år.

– Da det de som da begynner på skolen, at de har en garanti for at de får fullføre hos oss, sier han.

– Det er viktig å understreke at det er alltid bedriften som ansetter lærling. Det er aldri slik at fylkeskommunen kan bestemme, det er bedriften som ansetter og tar inn. For oss er det viktigste at vi har antallet, slår Thomas Norvoll fast.