Gav heder til aksjonsgruppa:

Tove Mette Bjørkmo fikk ros etter veiåpning

Ordfører Tove Mette Bjørkmo fikk blomster og ros etter at nyveien på Maurnes ble åpnet. Og hun gav på sin side ros til aksjonsgruppa som har stått på for fv 82 i ti år.

Aksjonsgruppa, fra venstre Harry Hansen, Arne Sjonsti, Idar Nilssen, Tove Mette Bjørkmo, Marit Brenna Hansen og Airin Aas. Elisabeth Reinsnes var ikke til stede da bildet ble tatt, men er også med i gruppa.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Tirsdag var det veiåpning og stor feiring da fylkesvei 82 Holmen-Maurnes offisielt ble åpnet. For både aksjonsgruppa som har stått på i en årrekke, og for sortlandsordføreren, ble det en spesiell og stor dag.

– Det er fantastisk å være på veiåpning igjen. Det har jeg gjort mange ganger, men denne gangen er det ekstra godt. Og en god følelse å være på heimebane, sier Tove Mette Bjørkmo.


Nyveien til 155 millioner åpnet med jubel på Maurnes

4,6 kilometer med ny og utbedret vei, i tillegg til gang og sykkelvei, står nå endelig ferdig på Maurnes. Flere hundre var til stede da snora ble klippet for nyveien.

 

Eksemplarisk innsats

Da hun ble fylkesråd for samferdsel i 2011, tok det ikke lange stunda før hun hadde aksjonsgruppa for ny vei på Maurnes på døra.

– De sa fra om at de ville ha gang- og sykkelvei på dette området på Maurnes. Argumentene var gode og jeg kjente godt til hvordan dette området var. Jeg visste at de trafikale forholdene her ikke var gode, og jeg var veldig enig med dem, sier hun.

– Jeg visste at noe måtte gjøres. Og jeg vil gi all honnør til aksjonsgruppa for den gode jobben de gjorde da og som de har holdt på med fremdeles. Det var en god jobb og en veldig ordentlig jobb de gjorde, og det skal de ha all ære for, slår Bjørkmo fast.

– Måten aksjonsgruppa har jobbet på har vært eksemplarisk. Det har vært en lang prosess for å få dette til å bli en prioritet, blant ei lang liste med gode og viktige veier som skulle prioriteres på fylket. Det var ikke så enkelt å få akkurat denne veien prioritert, men det gikk bra til slutt, sier hun.

Stor enighet

Det var stor enighet om at de myke trafikantene skulle prioriteres.

– Nordland har over 4.000 kilometer med vei og 700 av dem ligger her i Vesterålen. Hører du det Svein?, sa Bjørkmo til fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

Tove Mette Bjørkmo fikk beholde kniven som ble brukt under veiåpninga. – Du har stått på for veien, den fortjener du, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.   Foto: Tone M. Sørensen

 

– Det er mye som skal gjøres i Vesterålen. Og det er mye som står igjen i Vesterålen. Det var en god følelse da jeg og Willfred, den forrige fylkesråden for samferdsel tok det første spadetaket i 2016. Men det er en enda bedre følelse når vi står her i dag og skal klippe snora. Det er en ny epoke for denne delen av Vesterålen, sier Bjørkmo.

Hun viser til at nå kan man kjøre tryggere. Ungene kan gå tryggere, de myke trafikantene har fått en bedre måte å bevege seg på i området.

Skal fortsette å mase

– Trafikksikkerhetsarbeid har alltid vært en viktig del av det arbeidet jeg har gjort som fylkesråd og det er en viktig del å gjøre som politiker. Jeg er veldig glad for at Sortland er en trafikksikker kommune. Det jobber jeg fortsatt for, særlig når det gjelder alle skolene, sier hun.

Ny vei fv 82 Maurnes Holmen koster om lag 155 millioner kroner.

– Det er ikke småpenger som er brukt, det er dyrt å bygge vei, men det er vel verdt pengene. Vi berger faktisk liv med å gjøre det, slår Bjørkmo fast.

Hoppende glade barn på Maurnes.  Foto: Tone M. Sørensen

 

Hun takket Statens vegvesen og entreprenørene for den gode jobben som er gjort, og samarbeidet som har vært.

– Vi skal fortsette å kjempe for de traseene som gjenstår på denne strekninga. Og jeg kan love en ting til, Svein du blir ikke kvitt oss så lett. Vi skal kjempe videre for resten av veistrekninga, jeg skal banke på døra de og mase for resten av strengningene, lover hun.

Har jobbet jevnt og trutt

Uten aksjonsgruppas iherdige og langvarige innsats hadde det trolig ikke vært noen nyvei  å klippe snora på. I ti år har gruppa jobbet utrettelig for å få bedre vei på Maurnes, noe de fikk både heder og ros for under veifeiringa.

Idar Nilssen er blant medlemmene i aksjonsgruppa, som alle ble hedret med blomster under veifeiringa.

– Det er Tove Mette Bjørkmo som skal ha mye av æren, det var først da hun ble fylkesråd for samferdsel at ting begynte å skje, sier Nilssen.

Harry Hansen forteller at aksjonsgruppa har stått på for veien siden starten i 2010. Da ble det innkalt til folkemøte med daværende fylkesråd for samferdsel, May Valle.

– Vi har jobbet jevnt og trutt, og vært til stede på fylkesting og hatt kontakt med både lokalpolitikere og fylkestingspolitikere. Det er en stor dag i dag når veien endelig åpnes, slår Harry Hansen fast.