Øyner muligheter for omkamp om skolestrukturen

Selv om kommunestyret i Sortland allerede har vedtatt nedlegging av skolene på Maurnes og i Sigerfjord, kan velgerne reversere vedtaket gjennom sine stemmer i kommunevalget. Da vil skolene mer eller mindre kunne beholdes som i dag. Både Senterpartiet og Rødt ønsker omkamp om skolestrukturen i Sortland.

Maurnes skole er én av skolene som Arbeiderpartiet og Høyre har stemt nedenom og hjem. Dersom velgerne på venstresiden vil, kan vedtaket reverseres.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Sortland

Ifølge VOLs tidligere meningsmåling gjennomført av Norfakta, er Senterpartiet, SV og Rødt større enn Arbeiderpartiet i Sortland kommune. Det betyr at Arbeiderpartiet kan måtte jenke seg, og gå med på å reversere den allerede vedtatte skolestrukturen i kommunen. I det minste deler av den.