Mulig nedleggelse av Vesterålen tingrett

Advokatene i Vesterålen kommer med samlet uttalelse

Selv før offentliggjøringen av Domstolkommisjonens rapport, skaper den reaksjoner blant Vesterålens advokatstand.
Sortland

Advokat Stian Auglend forteller til VOL at Advokatforeningen i Midt-Hålogaland krets vil møtes i løpet av kort tid. De vil komme med en samlet uttalelse og et utspill. Det vil trolig bli i løpet av uken, forteller Auglend.

Auglend er selv med i Advokatforeningens styre der sortlandsadvokat Trude Wold er leder. Wold har tidligere uttalt til NRK at hun frykter for rettsikkerheten dersom Domstolkommisjonens forslag til drastiske kutt i antall tingretter blir realisert.